Nämnden för lärarutbildning

Nyheter från lärarutbildningen

Lärarutbildning på vetenskaplig grund – samarbeten mellan huvudmän och lärosäten för praktiknära forskning

Postat den 23rd oktober, 2020, 09:34 av

Nämnden för lärarutbildning har haft sitt näst sista sammanträde för året. Ett preliminärt beslut togs om verksamhetsplan 2021-2025 och budget för nästkommande år. En annan stor fråga som väckt mycket engagemang på fakulteter och institutioner är den flexibla och verksamhetsnära ämneslärarutbildningen Linné där arbetsgruppen presenterade den undersökning som gjorts. När nu ämnena fått säga sitt finns ett gediget underlag för fortsatt planering och dialog med ämnena för att få ett mer kvalitativt underlag.

En av de satsningar som vi ingår i (och som ni kunnat läsa om i tidigare blogginlägg) är ULF (utveckling, lärande, forskning) som syftar till att föreslå olika modeller och strukturer för samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten gällande lärarutbildning, forskning och skolutveckling. Den 22 oktober stod LNU värd för ULF Bazar som är den nationella konferensen för deltagare i ULF-projektet och jag hade förmånen att få delta vid denna. Dagen bjöd på ett rikt och inspirerande program där vi fick ta del av rykande färsk praktiknära forskning och företrädare för lärosätena och skolhuvudmännen diskuterade gemensamma angelägenheter och idéer. I min avslutning lyfte jag fram fyra ledord som jag tycker kännetecknade dagens inspel från studenter, forskare, lärare och skolledare samt diskussionerna. Jag menar att vi behöver en systematik i det vi gör och ser att det vi gör inom ULF ska vara invävt i våra löpande verksamheter. Vi behöver tydliga arenor för samarbeten (”det tredje rummet” som en grupp uttryckte det, ett rum där lärosäte och huvudman deltar). Långsiktighet krävs både vad gäller finansiering – mod att satsa resurser och ge förutsättningar på lång sikt – som att våga hålla ut och tro på det man gör. Ett sätt är att skapa delade tjänster där personal har förankring i både lärosätets och skolans verksamheter. Det tredje ledordet som genomsyrade dagen var hållbarhet.  För detta krävs att vi ser ULF som ett sätt att stärka professionens självförtroende och självkänsla. Vi behöver sprida motivation och engagemang – vårt arbete ska ge energi. Det behövs en fungerande ”ekologi” för lärarstudenters och lärares utvecklings- och forskningsarbete. Framförallt är det tydligt att vår programrådsorganisation på Lärarutbildningen på Linnéuniversitetet är ryggraden i att kunna erbjuda en lärarutbildning av hög kvalitet och professionsutvecklande kursutbud och aktiviteter för rektorer och lärare. Avslutningsvis underströk jag ömsesidighet: Vikten av gemensamt utbyte, ömsesidiga förväntningar och likvärdiga vinster, dialog och respekt för varandras verksamheter. Samtalet MÅSTE fortsätta!

Försöksverksamheten med ULF var också ett av ämnena på UKÄ:s lärarutbildningskonferens den 19 oktober. Denna konferens kretsade kring lärarförsörjning och kvalitet i lärarutbildningarna och lyfte såväl frågor om framtidens lärarförsörjning och mer detaljerad information om sökstatistik, antagna och genomströmning (alltså hur många som tar examen) på lärarutbildningarna.

Så här avslutningsvis vill jag flagga för en unik händelse för lärarutbildningen på Linnéuniversitetet. Den 12 november anordnar vi för första gången en gemensam intern konferensdag för lärare: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vid lärarutbildningen på Linnéuniversitetet. Syftet med dagen är att initiera en, förhoppningsvis återkommande, mötesplats med fokus på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i våra lärarutbildningar. Dagen består av kortare presentationer varvat med paneldiskussioner. För program och anmälan till den interna konferensen, KLICKA HÄR. Dagen blir en aktivitet som kommer att relatera till Linnédialogen som är nämnden för lärarutbildnings återkommande konferens med regionens skolhuvudmän, lärarutbildare och forskare vid Linnéuniversitetet.

Det här inlägget postades den oktober 23rd, 2020, 09:34 och fylls under blogg

Kommentarer inaktiverade.