Nämnden för lärarutbildning

Nyheter från lärarutbildningen

Back in business – men med restriktioner

Postat den 24th september, 2020, 12:00 av

Tid är fascinerande. Yngsta dottern konstaterade nöjt att det är tre månader kvar till julafton idag. Förvisso har vi lång tid fram till dess, men tiden går onekligen fort. Det märks att vi på lärarutbildningen (trots pandemisituationen) börjat gå in i något slags vardagslunk, fast kanske ändå inte riktigt. Vi behöver hela tiden vara uppmärksamma på läget och smittorisken samtidigt som lärare och studenter behöver träffas fysiskt. Från olika håll kommer rapporter om att studenter och även lärare inte mår bra av den isolering och ensamhet som kan uppstå. Det är viktigt att uppmärksamma och under hösten behöver via diskutera hur vi smart och säkert kan få ökade möten mellan lärare och studenter i våra lokaler.

I förra bloggen skrev jag om programstarterna och våra studentföreningars stora betydelse såväl för utbildningarna som studiesociala aktiviteter.  Så här i september brukar vi summera både antagningsläget och så småningom antalet registrerade studenter, dvs. hur många av de nya studenter har valt att gå kvar på utbildningen och hur många av de tidigare studenterna går kvar? När det gäller den senare frågan finns ännu inget aktuellt underlag utan det håller på att sammanställas, men vad gäller antagningen ser vi en ökning på ca 10 % totalt sett. Det finns vissa fluktuationer mellan hur antagna fördelar sig på programmen men generellt kunde vi se en ganska tydlig tillströmning av studenter nära terminsstart. Vi ser också att vi fyller platser på flera av utbildningarna. Om några glädjande iakttagelser ska lyftas fram så har förskollärarprogrammen detta år sett en viss återhämtning. Inrättandet av samverkansnoder (som jag tidigare skrivit om) i Karlskrona och Oskarshamn på grundlärarprogrammet samt inledningen av verksamhetsintegrerad grundlärarutbildning i Växjö, Tingsryd och Alvesta har fått en flygande start. Vi fyller platserna och kan till och med ta in lite extra studenter. Också på ämneslärarprogrammet syns tecken på att ett antal ämnen fått ökad tillströmning.

För den som följer lärarutbildningen så har det knappast undgått att vi under de senaste åren genomgått utvärderingar av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). För Linnéuniversitetets vidkommande har vi hög kvalitet i specialpedagog- och speciallärarprogrammen, förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet med dess tre inriktningar och ämneslärarprogrammet. Nu är det yrkeslärarprogrammets tur att utvärderas och idag (!) sker intervjuer av UKÄ med lärare, studenter, chefer och undertecknad. Fortsättning följer på den punkten.

 

Det här inlägget postades den september 24th, 2020, 12:00 och fylls under blogg

Kommentarer inaktiverade.