Nämnden för lärarutbildning

Nyheter från lärarutbildningen

Nystart och återstart på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet

2020-08-25

Nästa vecka startar de flesta av våra lärarprogram och vi får välkomna våra nya och tidigare studenter. Förskollärarprogrammet för pedagogiskt yrkesverksamma har redan varit igång sen mitten av augusti med ca 100 studenter som inledde sina studier. Grundlärarprogrammet startar i höst verksamhetsintegrerad profil (VI) i samarbete med Alvesta, Tingsryd och Växjö och fortsätter enligt denna modell i Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Nybro. Men inte nog med det. Utifrån vår idé om samverkansnoder etablerar vi VI-skolor i Karlskrona och Oskarshamn. Arbetet med att utveckla en inriktning med grundlärarprogram för fritidshem för pedagogiskt yrkesverksamma går in i sin avslutande fas och vt 2022 förväntas vi kunna välkomna de första studenterna. Den flexibla och verksamhetsnära ämneslärarutbildningen Linné går också enligt plan och under nästa nämndsmöte 18 september ska nämnden diskutera och ta ställning till viktiga grundpelare i den nya utbildningen så att arbetet med detaljerat förslag kan fortgå under hösten. Yrkeslärarprogrammet och speciallärarprogrammet/specialpedagogprogrammet samt förskollärarprogrammet kör också igång.

Lärarutbildningens studentföreningar KAROLIN och PEDAL är i full aktivitet att inviga de nya ”kullarna” i studentlivet. Jag hade förmånen att först vara på campus i Växjö i dag (25 aug) för att sent på eftermiddagen hämta min cykel på campus Kalmar. Jag såg där full aktivitet från studentföreningarna och utanför Radix fick jag hjälpa en lärarstudent i sin overall att få på en brassestol på pakethållaren (som tur är kan jag knepet sen min egen studenttid). Dessa föreningar är så viktiga för vår verksamhet. Min personliga reflektion är att du i första hand inte flyttar till en universitetsstad för att plugga, utan för att leva. Och ordet universitet betyder ursprungligen helhet eller att ingå i ett sammanhang – och det skapar studentföreningarna.

En ”fyrklöver” med hög kvalitet

När jag träffar lärarutbildare från olika ämnen och miljöer på Linnéuniversitetet så upphör jag aldrig att förundras över deras stora engagemang och hjärta för studenterna och sina utbildningar. I olika sammanhang möter jag också prefekter som är djupt involverade i lärarutbildningens kärnfrågor. Det är viktigt med sådana ledare på Linnéuniversitetet. Jag är övertygad om att just detta engagemang och ledarskap tillsammans med gedigen kompetens är förklaringen till att våra studenter möter en utbildning som väcker omvärldens intresse och utmanar. Det ger en god grund för att fortsätta göra det vi gör bra och för att utveckla det vi kan göra bättre.

För den som följt bloggen och nyhetsflödet på lnu.se har inte gått miste om att våra lärarutbildningar håller hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskningar. För många år sedan fick Speciallärar- och specialprogrammen detta omdöme, 2019 följde Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet (med ett förbehåll för inriktningen F-3) samma spår och i början av 2020 Ämneslärarprogrammet (med förbehåll för inriktningen musik). I de fall där det kommer kritik önskar UKÄ en åtgärdsredovisning och en sådan lämnades in i våras. I denna månad fick vi veta att UKÄ ger omdömet hög kvalitet i grundlärarprogrammet inriktning F-3. Arbete pågår med åtgärdsredovisning för musikämnet. Vi gläder oss mycket åt att fyra av våra fem program har hög kvalitet! Före sommaruppehållet lämnades självvärderingen för Yrkeslärarprogrammet in och intervjuer kommer att hållas av UKÄ i slutet av september. Därefter hoppas vi på en ”femklöver med hög kvalitet”, något vi får veta i början av nästa år.

Vid de två dagar i mitten av augusti när nämndsledningen, programrådsledarna, utbildningssamordnarna, utvecklingsledare och controller träffades för att dra igång verksamhetsplaneringen för kommande år kläcktes många goda idéer för lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet: ”hybridprogram” som möjliggör både studier på campus och distans, ökad studentinflytande och deltagande av studenter i kvalitetsarbetet, skapandet av sammanhållen progressionslinje i programmen som genomsyras av globala värden (lika villkor, hållbar utveckling, interkulturell medvetenhet, mm); utvecklingsarbete inom yrkeslärarprogrammet; ett omfattande arbete med att utveckla studenters akademiska literacitet inom specialpedagog- och speciallärarprogrammen; basår och prova-på-lärarutbildning-kurser för att få fler studenter att få upp ögonen för läraryrket. Våra diskussioner kom naturligt att ta avstamp i och att följa det pågående arbetet med Mål 2025 som bedrivs på övergripande universitetsnivå. Fortsättning följer!