Nämnden för lärarutbildning

Nyheter från lärarutbildningen

En ”fyrklöver” med hög kvalitet

Postat den 25th augusti, 2020, 20:14 av

När jag träffar lärarutbildare från olika ämnen och miljöer på Linnéuniversitetet så upphör jag aldrig att förundras över deras stora engagemang och hjärta för studenterna och sina utbildningar. I olika sammanhang möter jag också prefekter som är djupt involverade i lärarutbildningens kärnfrågor. Det är viktigt med sådana ledare på Linnéuniversitetet. Jag är övertygad om att just detta engagemang och ledarskap tillsammans med gedigen kompetens är förklaringen till att våra studenter möter en utbildning som väcker omvärldens intresse och utmanar. Det ger en god grund för att fortsätta göra det vi gör bra och för att utveckla det vi kan göra bättre.

För den som följt bloggen och nyhetsflödet på lnu.se har inte gått miste om att våra lärarutbildningar håller hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskningar. För många år sedan fick Speciallärar- och specialprogrammen detta omdöme, 2019 följde Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet (med ett förbehåll för inriktningen F-3) samma spår och i början av 2020 Ämneslärarprogrammet (med förbehåll för inriktningen musik). I de fall där det kommer kritik önskar UKÄ en åtgärdsredovisning och en sådan lämnades in i våras. I denna månad fick vi veta att UKÄ ger omdömet hög kvalitet i grundlärarprogrammet inriktning F-3. Arbete pågår med åtgärdsredovisning för musikämnet. Vi gläder oss mycket åt att fyra av våra fem program har hög kvalitet! Före sommaruppehållet lämnades självvärderingen för Yrkeslärarprogrammet in och intervjuer kommer att hållas av UKÄ i slutet av september. Därefter hoppas vi på en ”femklöver med hög kvalitet”, något vi får veta i början av nästa år.

Vid de två dagar i mitten av augusti när nämndsledningen, programrådsledarna, utbildningssamordnarna, utvecklingsledare och controller träffades för att dra igång verksamhetsplaneringen för kommande år kläcktes många goda idéer för lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet: ”hybridprogram” som möjliggör både studier på campus och distans, ökad studentinflytande och deltagande av studenter i kvalitetsarbetet, skapandet av sammanhållen progressionslinje i programmen som genomsyras av globala värden (lika villkor, hållbar utveckling, interkulturell medvetenhet, mm); utvecklingsarbete inom yrkeslärarprogrammet; ett omfattande arbete med att utveckla studenters akademiska literacitet inom specialpedagog- och speciallärarprogrammen; basår och prova-på-lärarutbildning-kurser för att få fler studenter att få upp ögonen för läraryrket. Våra diskussioner kom naturligt att ta avstamp i och att följa det pågående arbetet med Mål 2025 som bedrivs på övergripande universitetsnivå. Fortsättning följer!

 

Det här inlägget postades den augusti 25th, 2020, 20:14 och fylls under blogg

Kommentarer inaktiverade.