Nämnden för lärarutbildning

Nyheter från lärarutbildningen

En julhälsning och önskan om ett gott nytt år

2020-12-14

Det brukar låta likadant varje gång vi kommer till denna tid på året, men det tål att upprepas: Oj, vad tiden går fort och snart är det jul! Nåja, att tiden rusat på brukar också vara en inteckning för att man har roligt och visst har vi mycket att glädja oss åt gällande lärarutbildningsåret. Jag kommer dock inte att ge någon återblick av året utan landar i sådant som är aktuellt så här de sista skälvande veckorna av året (för terminen slutar som bekant i januari).

Årets sista nämndssammanträde

På självaste Nobeldagen 10 december sammanträdde nämnden i sin nuvarande form för sista gången. Eftersom uppdragsperioden för fakultetsledningarna går ut vid årsskiftet kommer det nya dekaner och nämnden kommer att få en ny sammansättning under 2021. Nämnden ställde sig bland annat bakom verksamhetsplan och budget samt en ny utbildningsplan för grundlärarprogrammet för pedagogiskt yrkesverksamma inom fritidshem (erfarenhetsbaserat).

Lärosäten Syd

Linnéuniversitetet har formellt gått med i Lärosäten Syd – en samverkansorganisation mellan Malmö universitet, Lunds universitet, Högskolan Halmstad, Högskolan Kristianstad, Blekinge tekniska högskola och SLU. Lärarutbildning Linné har redan varit med som inofficiell medlem vad gäller lärarutbildningen i ett antal månader och etablerat samarbete. Att det nu är formellt beslutat känns mycket bra för tillsammans kan vi lärosäten ge varandra stöd och samverka gällande betydelsefulla frågor på ett nationellt plan.

Verksamhetsintegrering

Vid flera tillfällen har jag lyft fram arbetet med verksamhetsintegrering på Grundlärarprogrammet som nu byggs upp vid campus Växjö samt i ett antal kommuner i Linnéregionen. Covid-19 har dessvärre inneburit att vi har fått ställa in VI-dagar och fältstudier i fysisk form, vilket givetvis påverkat vårt arbete med verksamhetsintegreringen, i synnerhet med våra nya lärare, studenter och skolor. Men trots att det inte gått ha fysiska VI-besök får arbetet mycket positivt genomslag, vilket vi gläder oss oerhört över. Här kommer tips om reportage gällande VI vid Centrumskolan. https://pedagog.vaxjo.se/redaktionella-artiklar/2020-12-11-mycket-tid-med-elever-passar-edvin-och-linnea

Och så till sist…

Vi på Lärarutbildning Linné önskar en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!