Nämnden för lärarutbildning

Nyheter från lärarutbildningen

Högt betyg för ämneslärarutbildningen av Universitetskanslersämbetet

2020-02-22

I veckan som gick meddelade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att ämneslärarprogrammet vid Linnéuniversitetet har hög kvalitet (läs mer här). Detta var den tredje utvärderingen i raden av totalt fyra som våra lärarprogram kommer att genomgå. Sedan tidigare har vi fått hög kvalitet rörande förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet och med bedömningen av ämneslärarprogrammet stärks vi i vår övertygelse att våra gränsöverskridande arbetssätt och den samarbetsform som finns via våra programråd är vägvinnande och definitivt gynnar en god utbildningskvalitet för våra lärarstudenter. Genom att arbeta engagerat, flerdisciplinärt och ha tydligt ställda förväntningar på varandra i organiseringen och genomförandet av våra lärarutbildningar skapar vi förutsättningar för förtroendefulla samarbeten.

För ett par veckor sedan inledde UKÄ utvärderingen av det fjärde programmet som kommer att genomgå kvalitetsgranskning av examenstillståndet: Yrkeslärarprogrammet. I skrivande stund har en arbetsgrupp påbörjat arbetet med självvärderingen som ska lämnas in i mitten av april. Därefter sker intervjuer med representanter för ledningen, lärarpersonal och studenter. Efter sommaren kan vi räkna med att UKÄ ger besked. Vi håller givetvis tummarna för lika fina omdömen som vid de tidigare granskningarna.