Nämnden för lärarutbildning

Nyheter från lärarutbildningen

Med önskan om en riktigt skön och vilsam sommar

2020-06-16

I samband med att människor pratar om exempelvis det tråkiga med att det inte gått att genomföra studentavslutningar som brukligt eller att resplanerna definitivt gått i stöpet, hör jag allt oftare att de säger ungefär så här: ”Men å andra sidan kommer varken studenterna eller vi andra glömma bort hur speciell situationen var med Covid-19”. Visst ligger det något i det. Från lärarutbildningens sida kan vi inte säga annat än att det blev ett terminsslut med en annorlunda men i vanlig ordning finstämd avslutning: en filmad avslutningsceremoni och avskedspresenter med diplom hemskickade till studenterna.

Lika viktigt som att fundera kring samtidens direkta händelser är att blicka framåt. Om tidplanen håller verkar det som att det blir en riktigt intressant höst. Regeringen har aviserat att det under hösten ska komma ett förslag på regional indelning av utbildningsväsendet som innebär att Skolverket ska få kontor vid ett tiotal orter i landet. Av flera skäl får detta direkta konsekvenser för lärarutbildningen. Vi kan utgå från vår regionala närhet på ett helt annat sätt i samverkan med skolhuvudmännen och Skolverket. I linje med de tankar på att öka antalet övningsskolor och satsningar som ULF-avtal (för vårt arbete på Linnéuniversitetet, klicka här) får vi större möjligheter att fortsätta vårt arbete med lärarutbildning och lärares kompetensutveckling på LNU. Ett konkret exempel på hur sådant arbete kan göra skillnad och hur våra lärarstudenters självständiga arbeten gör avtryck i skolans verksamhet kan du läsa om här.

Detta för mig in på nästa förslag som med stor sannolikhet kommer att dyka upp under hösten. Med grund i Björn Åstrands utredning kommer förslag till professionsprogram för lärare och rektorer få tydligare utformning. Signalerna från utbildningsdepartementet och skolmyndigheterna är att lärosätena och deras lärarutbildningar bör ha en central roll i professionsprogrammets utformning och genomförande. Det visar på vikten av att hålla samman lärarutbildning och lärares kompetensutveckling, dvs. att se utveckling av lärarskicklighet som en helhet.

Nu ligger en sommar framför oss med tid för vila, rekreation och möjligheter att skapa nya ljusa minnen. En skön sommar och semester önskar jag er!

Högt betyg för ämneslärarutbildningen av Universitetskanslersämbetet

2020-02-22

I veckan som gick meddelade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att ämneslärarprogrammet vid Linnéuniversitetet har hög kvalitet (läs mer här). Detta var den tredje utvärderingen i raden av totalt fyra som våra lärarprogram kommer att genomgå. Sedan tidigare har vi fått hög kvalitet rörande förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet och med bedömningen av ämneslärarprogrammet stärks vi i vår övertygelse att våra gränsöverskridande arbetssätt och den samarbetsform som finns via våra programråd är vägvinnande och definitivt gynnar en god utbildningskvalitet för våra lärarstudenter. Genom att arbeta engagerat, flerdisciplinärt och ha tydligt ställda förväntningar på varandra i organiseringen och genomförandet av våra lärarutbildningar skapar vi förutsättningar för förtroendefulla samarbeten.

För ett par veckor sedan inledde UKÄ utvärderingen av det fjärde programmet som kommer att genomgå kvalitetsgranskning av examenstillståndet: Yrkeslärarprogrammet. I skrivande stund har en arbetsgrupp påbörjat arbetet med självvärderingen som ska lämnas in i mitten av april. Därefter sker intervjuer med representanter för ledningen, lärarpersonal och studenter. Efter sommaren kan vi räkna med att UKÄ ger besked. Vi håller givetvis tummarna för lika fina omdömen som vid de tidigare granskningarna.