Nämnden för lärarutbildning

Nyheter från lärarutbildningen

I omställningarnas tid

Postat den 25th maj, 2020, 09:53 av

En av de stora frågorna just nu är hur landets olika lärosäten förbereder sig inför höstens terminsstart, men jag tänkte börja med hur det kommer att se ut med avslutningen av terminen. I rådande läge har Linnéuniversitetet liksom landets andra lärosäten fått både ställa om och tänka om vad gäller avslutningshögtiden. Den dag som i vanliga fall skulle ha blivit en festhögtid tillsammans med studenter och lärare, blomutdelning, underhållning och högtidliga tal har nu fått bli en digital festhögtid. I samarbete med kommunikationsavdelningen har vi på lärarutbildningen spelat in en film som sedan kommer att distribueras till studenterna. Rektor och tf prorektor talar också till studenterna. På sina håll vet jag också att det sker en digital kortare hälsning i samband med att studenter träffas på Zoom och presenterar sina självständiga arbeten. Helst hade vi självfallet sett att det varit en sedvanlig ceremoni, men tillsammans kan vi göra det bästa av situationen.

Men, hur ska det nu bli med höstterminen 2020? Kommer universiteten kunna vara öppna som vanligt och välkomna studenterna på plats eller måste utbildningarna starta på distans? Om det senare, sker det sedan en återgång till campusutbildning och i så fall när? Eller kommer vi bli tvungna att kanske börja på campus för att sedan gå över till distans beroende på situationen med Covid19? Linnéuniversitetet har bestämt sig för att planera för start på campus till höstterminen men att ha en beredskap för att situationen snabbt kan förändras. Det är ett klokt beslut. Det möjliggör nämligen fler handlingsalternativ och att vi kan planera för olika lösningar inom gällande riktlinjer och rekommendationer. Det kan tänkas att vissa program inleds på campus medan andra sker på distans. Inte minst ser vi det som oerhört betydelsefullt att kunna välkomna alla nya studenter. Linnékåren och studentföreningarna KAROLIN och PEDAL brukar anordna nollning och sociala aktiviteter som är oerhört betydelsefulla för de nyinflyttade studenterna. Vi som lärare vill givetvis också kunna träffa de nya studenterna. Men allt beror givetvis på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

När söksiffrorna publicerades kunde vi glädjande konstatera att vi på totalen ökat 12 procent jämfört med ansökningsomgången 2019. Eftersom många av våra utbildningsprogram är öppna för sen anmälan fortsätter ökningen ytterligare något. Söksiffrorna visar att det finns ett betydande intresse för Linnéuniversitetets lärarutbildning. Samtidigt är det flera steg som avgör hur många studenter som de facto registrerar sig och påbörjar sina studier i augusti/september, men självfallet ser vi fram emot att välkomna fler studenter än föregående år. Särskilt glädjande är att vår satsning på att etablera samverkansnoder i Karlskrona och Oskarshamn (i ett första steg mot grundlärarprogrammet) visar sig lyckosam: där har vi fler sökande än de platser vi avsatt.

Låt oss nu verkligen hoppas att vi hindrar smittspridningen och att vi till sommaren och hösten kan få möta ett helt öppnat samhälle!

 

Det här inlägget postades den maj 25th, 2020, 09:53 och fylls under blogg

Kommentarer inaktiverade.