Linnédialogen 2020: Ledarskap och lärarförsörjning för skolutveckling – en gemensam angelägenhet

december 21st, 2019 by Daniel Alvunger

Anmälan är nu öppen för Linnédialogen som äger rum den 6 februari, 2020 på Teleborgs slott. Linnédialogen är den självklara mötesplatsen för den kunskapsmiljö som Nämnden för lärarutbildning är en del av. Där kommer skolhuvudmän, lärarutbildare och forskare samman för att diskutera utifrån årets tema ledarskap och lärarförsörjning för skolutveckling. Att arbeta för att stärka kvalitet och likvärdighet i hela skolväsendet är en gemensam angelägenhet för regionens skolhuvudmän och Linnéuniversitetet. För att arbeta med skolutveckling behövs ett delat ägarskap av de frågor som har identifierats som nödvändiga att prioritera i både pågående och kommande förbättringsarbete.
Här finns mer information om Linnédialogen

Daniel Alvunger
Jag är dekan vid Nämnden för lärarutbildning och lärare och forskare i pedagogik.
Huvuddelen av min undervisning är inom ämneslärarprogrammet och yrkeslärarprogrammet där jag föreläser om yrkesutbildningens och skolväsendets historia, läroplansteori och didaktik, yrkeslärande, yrkesdidaktik, utvecklingsarbete och forskningsmetodik, vetenskapsteori med fokus på yrkeskunnande och praktisk kunskap.

Comments are closed.