Linnéuniversitetet och Skolverket i betydelsefullt samarbete: Nätverk för karriärlärare

december 19th, 2019 by Daniel Alvunger

Linnéuniversitetet är ett av tre utvalda lärosäten i landet som tillsammans med Skolverket under läsåret 2019/2020 genomför ett pilotprojekt som syftar till att möta kompetensutvecklingsbehovet hos förstelärare och lektorer (karriärlärare). Nätverket består av förstelärare och lektorer som, efter visat intresse, har anmälts att delta av sina rektorer. Det innebär att deltagarna kan ha olika bakgrund och erfarenheter av att leda ett kollegialt lärande.

Mångfalden av erfarenheter och de olika kunskaperna är en viktig tillgång i sammankomsterna och för deltagarna i nätverket. Insatsen är processinriktad med målet att deltagarna stärker sina kunskaper om kapacitetsbyggande processer och sin förmåga att medvetet tillämpa olika strategier och processverktyg i sin dagliga praktik och uppdrag för att leda utvecklingsarbeten i sin verksamhet. Projektet leds av Nätverket för lärarledarskap och kollegialt lärande i samarbete med Regionalt utvecklingscentrum på Linnéuniversitetet. Under hösten 2020 ges kursen Skolutvecklande lärarledarskap och systematiskt kvalitetsarbete” (kurskod 4PE015, avancerad nivå, 7,5 hp) som riktar sig till förstelärare och lektorer. Sista ansökningsdag är 15 april 2020.

Skolverket vänder sig också till Linnéuniversitetet när det gäller Lärarlyftet. Under vt 2020, med utbildningsstart ht 2020, kommer det att vara möjligt att söka till speciallärarutbildningen samt till behörighetsgivande kurser i ämnena franska, geografi, matematik, musik, no/teknik och tyska.

Daniel Alvunger
Jag är dekan vid Nämnden för lärarutbildning och lärare och forskare i pedagogik.
Huvuddelen av min undervisning är inom ämneslärarprogrammet och yrkeslärarprogrammet där jag föreläser om yrkesutbildningens och skolväsendets historia, läroplansteori och didaktik, yrkeslärande, yrkesdidaktik, utvecklingsarbete och forskningsmetodik, vetenskapsteori med fokus på yrkeskunnande och praktisk kunskap.

Comments are closed.