Nämnden för lärarutbildning

Nyheter från lärarutbildningen

Söktryck, utveckling av nya program och revidering av vår kvalitets- och utvecklingsorganisation

Postat den 21st oktober, 2019, 10:00 av

Söktrycket till Linnéuniversitetet ökade mest av samtliga lärosäten i landet. Såväl nationellt som i vår region märker vi av ett ökat intresse för lärarutbildningen.

Studenter som antas på förskollärarprogrammet minskade visserligen något denna omgång (vilket förmodligen kan kopplas till de senaste årens små ungdomskullar), men desto mer glädjande är att ämneslärarprogrammet, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), yrkeslärarprogrammet och specialpedagogprogrammet ökade betydligt. Vi är självfallet glada över att våra utbildningar ses som attraktiva och att studenter i allt högre utsträckning söker sig till oss.

Nya programformer

Utifrån våra återkommande omvärldsanalyser är det tydligt att vi fortsatt behöver utveckla utbildningar som ska vara tillgängliga för dem som önskar att växla yrkeskarriär i livet. Det handlar om att skapa möjligheter för ett breddat deltagande av grupper med skiftande bakgrunder på arbetsmarknaden och individer som traditionellt sett kanske inte studerat inom högre utbildning. Konkret tar vi tag i detta genom att utveckla ett grundlärarprogram för pedagogiskt yrkesverksamma fritidslärare, ett program som utgår från studenternas erfarenhetsbaserade kunskap och därmed innebär att utbildningstiden kan förkortas (liknande den modell vi har på förskollärarprogrammet) med planerad start hösten 2021. Vi står också i startblocken för att göra en förändring av ämneslärarprogrammet utifrån vår idé om den flexibla och verksamhetsnära ämneslärarutbildningen Linné. Programmet kommer att organiseras som ett reguljärt ämneslärarprogram, men studenterna får möjlighet att välja olika utgångar som inriktningen 7-9 och KPU.

Reviderad programrådsorganisation

Vid senaste nämndssammanträdet tog nämnden beslut om en reviderad programrådsorganisation för att stödja programmens utbildningsmiljöer med start 1 januari 2020. Organisationen är framtagen för att möta de nya behov som lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet har utifrån dels programspecifika aspekter såsom verksamhetsintegrering i grundlärarprogrammen, dels utveckling och uppföljning av nya programformer inom ämneslärarutbildningen vilket kräver mer operativa insatser inom ramen för programrådets ansvar och uppdrag (se ovan). Ett annat exempel är att organisationen förstärker den samverkansstruktur som finns idag rörande grundlärarprogrammets verksamhetsintegrering och relationen till den försöksverksamhet med praktiknära forskning inom ramen för ULF:
Utveckling – Lärande – Forskning; www.ulfavtal.se.

Det här inlägget postades den oktober 21st, 2019, 10:00 och fylls under blogg

Kommentarer inaktiverade.