Nämnden för lärarutbildning

Nyheter från lärarutbildningen

2019 – Tillbakablick och framåtblick

Postat den 16th december, 2019, 12:46 av

Såhär i slutet av året är det vanligt att man summerar vad som har skett (även om höstterminen de facto avslutas först i mitten av januari). Det hade nog behövts ett digert inlägg för att täcka in alla viktiga händelser och processer, men ett axplock känner jag ändå att jag måste ge.

Under det gånga året har Nämnden för lärarutbildning inlett ett helt nytt program med förskollärarprogrammet för pedagogiskt yrkesverksamma, beslut har tagits om att under 2020 utveckla en liknande form med Grundlärarprogrammet för pedagogiskt yrkesverksamma inom fritidshem. I samarbete med Alvesta, Tingsryd och Växjö kommun startar hösten 2020 verksamhetsintegrerad utbildning i grundlärarprogrammet åk 4-6 campus Växjö, enligt den VI-profil som redan genomförs i Kalmarregionen.

Utöver att vi fortsätter vårt samarbete med Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Nybro rörande VI-profilen så etablerar vi också noder med VI-skolor i Karlskrona och Oskarshamn. Jag har tidigare i nyhetsbrevet nämnt utvecklingsarbetet av ämneslärarprogrammet utifrån vår idé om den flexibla och verksamhetsnära ämneslärarutbildningen Linné. Där finns nu ett utkast på uppdrag som under första halvan av 2020 kan fastställas så att arbetsgruppen kan sätta igång sitt arbete.

Utbildningsnära kvalitetsarbete, programrådsorganisation och Vision och strategi 2030

Likafullt som det är lockande att göra återblickar ser vi också framåt. Programrådsorganisationen är nu komplett och nya ledamöter är utsedda. En central punkt blir att tydligare integrera programråden som organ i nämndens utbildningsnära kvalitetsarbete och att på grundval av Linnéuniversitetets nya plan för utbildningskvalitet påbörja arbetet med strukturer och processer för vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi fortsätter de kvalitetsstärkande och utvecklande åtgärder som redan har inletts för att också ”haka i” de arbetssätt och riktlinjer som tagits fram av det universitetsövergripande Rådet för utbildning och lärande. Lärarutbildningens kansli fungerar här som ett oerhört viktigt verksamhetsnära stöd. Inte minst ser vi programråden som viktiga kuggar och organ för diskussion om Vision 2030 som Universitetsstyrelsen antog vid sitt möte 5 december.

Under våren 2020 och framåt kommer vi inom nämndsorganisationen att konkretisera och formulera Nämnden för lärarutbildnings verksamhetsinriktning och arbetssätt utifrån visionen ”Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling” och de tre fokusområdena ”Nyskapande akademisk kunskapsbildning”, ”Hållbar excellens” och ”Kultur och gemensamma arbetssätt”.

Det här inlägget postades den december 16th, 2019, 12:46 och fylls under blogg

Kommentarer inaktiverade.