Fler vägar in i läraryrket

december 17th, 2019 by Daniel Alvunger

Det nationella projektet ”Fler vägar in i läraryrket” inleddes 2018 och pågår till utgången av 2021. Syftet är att utveckla och använda insatser vilka ska resultera i mer ändamålsenliga och effektiva utbildningsvägar till lärarexamen och förskollärarexamen. Linnéuniversitetet samarbetar med Linköpings universitet, som är ett av de lärosäten som har tilldelats medel för projektet. Enligt regeringsuppdraget ska kurser erbjudas i flexibel form exempelvis på distans, vid olika tidpunkter under året och i olika studietakt. Eftersom utbildningarna framför allt vänder sig till personer som redan är yrkesverksamma i skolan är det viktigt att ge dessa personer möjlighet att arbeta och studera samtidigt. För Linnéuniversitetets del fortsätter arbetet under våren för att undersöka möjligheter att utveckla kurser i linje med projektets ambition.
Läs mer om det nationella projektet ”Fler vägar in i läraryrket”

Daniel Alvunger
Jag är dekan vid Nämnden för lärarutbildning och lärare och forskare i pedagogik.
Huvuddelen av min undervisning är inom ämneslärarprogrammet och yrkeslärarprogrammet där jag föreläser om yrkesutbildningens och skolväsendets historia, läroplansteori och didaktik, yrkeslärande, yrkesdidaktik, utvecklingsarbete och forskningsmetodik, vetenskapsteori med fokus på yrkeskunnande och praktisk kunskap.

Comments are closed.