Vetenskapsrådet satsar på tvärvetenskaplig forskning

07:55 by Diana Unander

Vetenskapsrådet utlyser nästa år bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer. Utlysningen öppnar den 18 april så missa inte möjligheten till nya finansieringsmöjligheter. Enligt planen som presenterats på Vetenskapsrådets hemsida så kommer utlysningen omfattar 20 miljoner årligen i upp till sex år och cirka 4-6 bidrag kommer kunna beviljas. Vetenskapsrådet planerar att utlysa bidraget vartannat år.

Syftet med satsningen är att ge forskargrupper möjligheten att utveckla tvärvetenskaplig forskning och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer där nydanande kunskap kan förväntas. Forskargrupperna ska kombinera teorier, metoder, sakkunskap och/eller data från olika discipliner på ett sådant sätt att de öppnar upp för nya forskningsområden och forskningsansatser. Det här är en spännande möjlighet som bör passa flera av områdena inom DISA.

Vi stödjer redan idag i stor utsträckning tvärvetenskaplig forskning inom ramen för flera av våra andra utlysningar. Men vi ser ett behov av en särskild satsning som ger forskargrupper från vitt skilda områden möjligheten att samarbeta över en längre tid och skapa de bryggor mellan discipliner som behövs för tvärvetenskapliga forskningsgenombrott, säger Sven Stafström, generaldirektör vid Vetenskapsrådet.

Här hittar du mer information om utlysningen.

//Diana

Diana Unander

Comments are closed.