DISA

Centre for Data Intensive Sciences and Applications

VINCI 2018 – CALL FOR PAPERS (extended deadline)

2018-04-26

The 11th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction (VINCI 2018) will be given in Växjö, Sweden, August 13-15, 2018. The paper submission deadline is extended until May 04, 2018 (23:59 in AoE). A selection of best papers will be invited to a special issue published by the Journal of Visual Languages and Computing (JVLC) =================================================================

Visual communication through graphics or text has long been conducted among human beings of different backgrounds or cultures, and in recent decades between human and machine. In today’s digital world, visual information is typically encoded with various metaphors commonly used in daily life to facilitate rapid comprehension and easy analysis during the communication process. Visual information communication generally encompasses information visualization, graphical user-interfaces, visual analytics, and visual languages. Visual information is increasingly being used to facilitate human-human communication through the Internet and mobile devices.

The Symposium on Visual Information Communication and Interaction (VINCI) (vinci-conf.org) is the premier international forum for researchers and industrial practitioners to discuss the state-of-the-art in visual communication theories, designs, and applications. The 11th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction (VINCI ’18) will be held on 13-15 August 2018, in Växjö, Sweden.

Papers can be submitted as full papers, short papers or posters. All accepted papers will be published by ACM Press and made available in the ACM Digital Library (EI indexed). Authors of selected full papers of high quality will be invited to submit revised versions of their works to a special issue of an SCI-indexed journal. In addition, revised versions of selected best papers in art and design will be invited for subsequent publication in a special issue of Leonardo (MIT Press, AHCI indexed).

SCOPES AND TOPICS

We solicit original, unpublished research papers that focus on all aspects of visual information communication and interaction, either via images, computer graphics, animations, virtual reality, web, or other media. Research papers may address cognitive and design aspects, underlying theories, taxonomies, implementation work, tool support, and case studies. Topics of interest include but are not limited to the following:

= Cognitive aspects of visual information comprehension = Empirical studies of novel visual metaphors = Visual interaction through multimodality = Visual approaches for knowledge discovery = Computational aesthetics = Visual and immersive analytics = Graph drawing and (multivariate) network visualization = Information visualization = Graphical user interface design = Aesthetics in visual communication = Influence of visual arts and design = Visual modeling languages and UML = Visual communication metaphors = Visual programming languages = Visualization on mobile devices = Visualization in virtual, mixed, and augmented reality = Applications like SoftVis, BioVis, GeoVis, … = Sketching, = Human-computer interaction

PAPER SUBMISSION

Submissions that address research and development, as well as experience reports and tool demonstrations on the above and other related topics are strongly encouraged. Papers can be submitted as full papers, short papers or posters. Each submitted symposium paper will be peer-reviewed by at least three International Program Committee members. All accepted papers and posters will appear in the proceedings of VINCI2018 published by ACM Press and made available in the ACM Digital Library (EI indexed). Moreover, authors of a number of selected full papers of high quality will be invited to prepare revised versions of their work for submission to a special issue of JVLC (SCI-indexed). In addition, it is planned that revised versions of selected best papers in art and design will be invited for the subsequent publication in a special issue of Leonardo (MIT Press; AHCI indexed).

Research papers and experience reports of up to eight (8), short papers of up to four (4), and tool demonstrations or posters of up to two (2) ACM double-column pages should be submitted here. Detailed information on the electronic submission can be found on the conference web page.

IMPORTANT DATES

 • Paper submission deadline: May 4, 2018 (23:59 in AoE)
 • Notification of decision: May 28, 2018
 • Camera-ready copy due: June 15, 2018

ORGANIZATION

 • General Chair: Andreas Kerren, Linnaeus University, Sweden
 • Program Chairs: Yina Li, University of Science and Technology of China, China Karsten Klein, Universität Konstanz, Germany
 • Proceedings Chair: Kostiantyn Kucher, Linnaeus University, Sweden
 • Local organization Chair: Rafael Messias Martins, Linnaeus University, Sweden
 • Program committee

 

 

Inbjudan forskningsseminarium “Hur kan vi förbättra digital samverkan i vården?”

2018-04-05

Digital samverkan spelar en viktig roll i personcentrerad vård för att knyta ihop vård-och omsorgsgivare med närstående. Samtidigt finns idag en frustration att ”systemen inte pratar med varandra” i de situationer där man fortfarande arbetar i digitalt isolerade öar.

Det är inte en teknisk fråga att ”systemen inte pratar med varandra”. Det finns idag inga tekniska hinder för kommunikation mellan system. Vi behöver börja i en annan ände. Interoperabilitet handlar om samarbete mellan olika aktörer och deras behov att kommunicera med varandra, vilket kommer att öka drastiskt, säger Sten-Erik Öhlund, forskare och konsult vid CGI.

Fredagen den 13 april kommer Sten-Erik att presentera och diskutera sin forskning om interoperabilitet och de utmaningar som finns för att förbättra förmågan
att samverka digitalt, allt för en framtida bättre personcentrerad vård.

 • När? Fredag 13 april Klockan 10.00-11.30 (Från kl 9.30)
 • Var? eHälsoinstitutet, Kalmar Bredbandet 1, Varvsholmen
 • Anmäl dig genom att skicka ett mejl till ehalsoinstitutet@lnu.se eller ring 0480-49 71 62 (senast 11/4)

Se tidigare liveinspelade forskningsseminarium & vårens program 2018 www.ehalsoinstitutet.se

//Diana

Vetenskapsrådet satsar på tvärvetenskaplig forskning

2018-04-03

Vetenskapsrådet utlyser nästa år bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer. Utlysningen öppnar den 18 april så missa inte möjligheten till nya finansieringsmöjligheter. Enligt planen som presenterats på Vetenskapsrådets hemsida så kommer utlysningen omfattar 20 miljoner årligen i upp till sex år och cirka 4-6 bidrag kommer kunna beviljas. Vetenskapsrådet planerar att utlysa bidraget vartannat år.

Syftet med satsningen är att ge forskargrupper möjligheten att utveckla tvärvetenskaplig forskning och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer där nydanande kunskap kan förväntas. Forskargrupperna ska kombinera teorier, metoder, sakkunskap och/eller data från olika discipliner på ett sådant sätt att de öppnar upp för nya forskningsområden och forskningsansatser. Det här är en spännande möjlighet som bör passa flera av områdena inom DISA.

Vi stödjer redan idag i stor utsträckning tvärvetenskaplig forskning inom ramen för flera av våra andra utlysningar. Men vi ser ett behov av en särskild satsning som ger forskargrupper från vitt skilda områden möjligheten att samarbeta över en längre tid och skapa de bryggor mellan discipliner som behövs för tvärvetenskapliga forskningsgenombrott, säger Sven Stafström, generaldirektör vid Vetenskapsrådet.

Här hittar du mer information om utlysningen.

//Diana