eHealth

PhD course: eHealth – improved data to and from patients, 3 credits

Wednesday, January 2nd, 2019

In April 2019 we will give a new course for PhD-students in eHealth. The course will give an introduction to eHealth and health informatics including benefits and challenges with eHealth, examples of applications in use, register based epidemiology, decision support systems, overview and examples of research within the interdisciplinary field of health informatics.

Teaching in this course will be lectures online (via mymoodle) as well as 2 seminars where students will present and discuss papers from this field of research.

This course will be given in collaboration with  the eHealth Institute. We welcome PhD-students from DISA as well as other PhD-students at Linnaeus University who are interested in eHealth and health informatics.

 • Pace: Half time, distance learning with approximately 2 meetings on campus in Kalmar
 • Language: English
 • When: April 2019 (preliminary 1/4 – 28/4)
 • Contact: If you are interested in this course, please send an e-mail to Tora Hammar, tora.hammar@lnu.se

The eHealth Institute, Department of medicine and optometry, Linnaeus University will be responsible for the course.

//Diana

Stort grattis till eHälsoområdet inom DISA!

Wednesday, March 21st, 2018

Området eHälsa får nu ytterligare förstärkning under tre år med medel för att skapa en strategisk plattform för forskning och som samverkar med det omgivande samhället. Här finns alltså möjligheter att knyta ihop tvärvetenskaplig forskning vid olika fakulteterna med forskningen inom DISA

En strategisk plattform ska utmärkas av att den bedriver forskning inom ett ämnesområde med viss bredd och samverkar med aktörer i samhället. En plattform ska involvera medarbetare från minst tre fakulteter, ha strategisk angelägenhetsgrad och även utvecklingspotential. Ledningen har också prioriterat områden med potential för extern finansiering.

För mer information kontakta Göran Petersson, Professor i hälsoinformatik inriktning läkemedelsvetenskap, verksamhetsledare för eHälsoinstitutet och vår forskningskoordinator för eHälsomorådet inom DISA

/Diana

Forskningsseminarium: Bättre vård när patienter är delaktiga

Monday, February 19th, 2018

Tekniska lösningar sägs vara svaret för att klara välfärden när befolkningen åldras. Men hur gör man så att individen ska känna sig trygg med tekniken?

Linda Askenäs, lektor i information vid Linnéuniversitetet presenterar och diskuterar under seminariet sin forskning om hur man introducerar tekniska lösningar för att skapa tryggare och bättre vård.

Det är viktigt att patienter och äldre får vara innovatörer och känna sig delaktiga i processen, säger Linda Askenäs.

 • När? Fredag 9 mars Klockan 13.15-14.45
 • Var? eHälsoinstitutet, Bredbandet 1, Varvsholmen; Kalmar
 • Anmälan: skicka ett mejl till ehalsoinstitutet@lnu.se eller ring 0480-49 71 62 (Senast 7/3 då vi ska beställa fika)

Seminariet är del i den seminarieserie som arrangeras av eHälsoinstitutet och forskningsgruppen för eHälsa inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA)

Se våra liveinspelade forskningsseminarium och program för våren 2018 på www.ehalsoinstitutet.se

//Diana

Inbjudan Forskningsseminarium 2/2: Äldre stängs ute i det digitala samhället

Thursday, January 25th, 2018

400 000 äldre i Sverige saknar idag helt någon form av apparat att koppla upp sig digitalt med. Ny forskningvisar att det inte bara är en övergående generationsfråga.

Regeringen satsar på digitalisering som ska lösa utmaningarna med en åldrande befolkning. Samtidigt visar forskning att var femte äldre stängs ute i det digitala samhället.
– Det beror bl.a. på faktorer som äldres ekonomi och att teknik och kunskap bör uppdateras regelbundet, vilket vi tenderar att få allt svårare att klara av, säger Dino Viscovi, forskare och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Linnéuniversitetet.

Tid: Fredag 2 Februari klockan 10.00-11.30 (Vi bjuder på fika från 9.30)
Plats: eHälsoinstitutet Varvsholmen, Kalmar (Adress Bredbandet 1)

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till ehalsoinstitutet@lnu.se

Forskningsseminariet kommer också att sändas via länken https://play.lnu.se/media/t/1_4676d1q6

Det här är andra delen i vår serie forskningsseminarier eHälsa som eHälsoinstitutet och DISA eHealth bjuder in till våren 2018.

Mvh
Diana

5 new PhD students wanted!

Monday, May 15th, 2017

Linnaeus University Center for Data Intensive Science and Applications (DISA) has taken the first steps to build new competencies to the newly established research environment by opening up five positions for PhD students.

 • Physics with specialization in “Big Data in Astroparticle Physics”
 • Computer Science with specialization in Software and Information Quality
 • Computer Science with specialization in Visual Analytics
 • Computer Science with specialization on eHealth
 • Computer Science with specialization on formal methods and Security

(more…)