Öppen vetenskap

Postat den 17th december, 2018, 10:29 av Peter Aronsson

In English below.

Musik betyder mycket för de flesta människor. Det svenska musikundret har skapat glädje och inkomster för många de senaste decennierna. På Linnéuniversitetet utbildar vi musiklärare, forskar om musik och samarbetar med kulturlivet på nyskapande sätt. När osäkra och trevande ungdomar får kraft genom att remixa Ace of Base eller skapar ett glädjefyllt konsertprogram på ABBA:s låtar så ger det en härlig känsla av vad öppen vetenskap kan vara. Den betydelse som universitetets kunnande har när den tar sig ut i samarbeten, och samtidigt bidrar det till att vår lärarutbildning blir så bra som våra barn förtjänar.

På ett övergripande plan har EU, stater, universitet och finansiärer gripit tag i frågan om hur vi får kunskapen att komma i rörelse på bästa sätt. All offentligt finansierad forskning ska publiceras fritt tillgänglig utan betalväggar från 2020. Allt grundmaterial ska göras tillgängligt för andra forskare (med hänsyn till etik, GDPR etc förstås). Om detta är öppen tillgänglighet, så är nästa steg i öppen kunskap att många fler aktörer ska göras delaktiga och ta del av kunskap.

Det betyder att vi på universiteten tydligare också behöver uppmuntra och utveckla förmåga till samverkan och ledarskap i dessa sammanhang. Allt detta för att kunna möta samhällsutmaningar som Agenda 2030 sammanfattar.

Det är ofattbara summor som läggs ut på publicering idag – utan att kunskapen blir fritt tillgänglig. Så kan vi inte ha det för att skapa bästa möjliga nytta över hela världen. Nu börjar stora forskningsaktörer i Europa, USA och även Kina se detta. Tillsammans måste vi skapa en övergång till ett friare och bättre utbyte av kunskap. På så sätt blir det mer härlig musik i vardagslivet och möjliga lösningar på komplicerade hållbarhetsproblemen. Det känns fint att få vara en del av den positiva rörelsen som växer med kraft i vår tid.

Detta hoppfulla budskap tycker jag passar när vi är inne i advent och närmar oss de helger vi behöver för att hämta andan innan det nya året tar fart!

Peter Aronsson, rektor

Läs gärna mer om open access.

—————————————————————————————–

Open science

Music is important to most people. The Swedish music phenomenon has created joy and revenue for a lot of people during the last few decades. At Linnaeus University, we educate music teachers, carry out research about music, and collaborate with the cultural sector in innovative ways. Watching insecure or tentative youth being empowered by remixing Ace of Base or creating a joyful concert programme with ABBA songs provides you with a pleasant feeling of what open science can be. The significance of the knowledge at the university, when this knowledge is incorporated in collaborations and contributes to making our teacher education succeed in reaching the high quality our children deserve.

On an overall level, the EU, countries, universities, and financiers have taken on the question of how we put this knowledge in motion in the best way possible. As from 2020, all publicly funded research should be openly published, without any paywalls. All basic data should be made available to other researchers (with consideration, of course, to ethics, GDPR, etc.). If this can be described as open availability, the next step to achieve open knowledge is to include many more actors so that they can take part of the knowledge.

This requires clearer communication from the universities and we also need to encourage and develop the ability to collaborate and show leadership in these contexts. All this is required in order to meet the societal challenges described in Agenda 2030.
Incredible amounts of money are spent on publishing today – without the knowledge being made openly available. Large research actors in Europe, the US, and China are now starting to realise this. Together, we must move towards a transition to a freer and better exchange of knowledge. In this way, we can achieve more lovely music in everyday life and possible solutions to complicated sustainability problems. It feels great to be part of the positive movement that is gaining momentum in our time.

I think this hopeful message is well suited now that we are in Advent and closing in on the holidays that we all need, to catch our breath before the start of the new year!

Peter Aronssonvice-chancellor

 

Read more about open access.

Det här inlägget postades den december 17th, 2018, 10:29 och fylls under blogg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *