10 år med Linnéuniversitetet

februari 28, 2020

2020-02-28

2020 firar vi 10-år med Linnéuniversitetet! Det ska göras med minne och framåtblick, stolthet och fest. Vi sammanfattar vad vi åstadkommit och tar sats för att förverkliga Vision 2030: vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

På ytan kan det se ut som det är samma universitet nu som då. Ungefär lika många studenter och anställda 2019 som 2010. Men skenet bedrar.

Under Linnéuniversitetets första 10 år har vi

  • kompetensutvecklat 172 795 unika individer
  • utbildat 4790 lärare, 3343 sjuksköterskor, 1104 ingenjörer, 861 civilekonomer
  • ökat utbildningen på avancerad nivå med 50%
  • examinerat 376 doktorer
  • ökat antalet avgiftsbetalande studenter från 30 till 800
  • mer än fördubblat den vetenskapliga publiceringen (137%)
  • nästan fördubblat den externfinansierad forskning (79%)
  • Skapat kunskapsmiljöer som samlar akademisk kunskapsbildning för att i samverkan skapa en hållbar samhällsutveckling

Läs resten av detta inlägg»