Linnéuniversitetet mot diskriminering

Postat den 11th juni, 2020, 15:26 av Peter Aronsson

11 juni 2020

Människor demonstrerar och kräver att det våld som föds ur diskriminering och en rasistisk människosyn måste upphöra. Nu. Vi känner igen de berättigade kraven från Metoo-rörelsen och behovet av att återigen stå upp för alla människors lika värde.

Som universitet lever vi med att skapa förutsättningar för att alla människors kunskapstörst ska ges utrymme. Forskning och bildning utan ovidkommande och diskriminerande hinder. Det är ett villkor för att vi med framgång ska kunna verka för en god framtid åt alla, i enlighet med Agenda 2030:s hållbarhetsmål. Att vi i en tid av hot och fler gränser står upp till försvar för de universella värdenas och utbytenas långsiktiga positiva betydelse, är viktigare än någonsin.

Jag har fått brev från flera studenter som kritiskt har undrat över hur vi med vårt namnval ser på arvet som Carl von Linné lämnat efter sig. Man menar, inte utan fog, att en del av hans tänkande lagt en grund för rastänkande som i sin tur kunnat användas för att legitimera diskriminering och övergrepp. Så är det med kunskap och systematik; den kan användas för många olika syften, förskräckliga såväl som fantastiska. En del är rent felaktigt, och då faller det samman som vetenskap, vilket skedde med rasteorierna. Läs gärna mer om vårt namn här.

På ett universitet utforskar och reflekterar vi kritiskt kring dessa problem och möjligheter, för att kunna bidra konstruktivt. Vi har påbörjat arbetet med en signaturkurs runt Arvet efter Linné, som nu får en nytändning – det är hög tid att få den på plats!

Våra viktigaste insatser, i linje med vårt uppfordrande namn, gör vi med den forskning och utbildning som på många sätt bidrar till att hitta lösningar som motverkar diskriminering. Jag kan här bara nämna några:

Till sist vill jag återknyta till utvecklingen av vår arbetsmiljö som ska ge alla, både studenter och medarbetare, bästa möjlighet att utvecklas hos oss. Vi svarade tidigt och grundligt på Metoo med ett kunskapsarbete där vi kartlade upplevelser av sexuell kränkning och diskriminering på Linnéuniversitetet. I höst fortsätter vi detta arbete då vi ska göra samma sak med andra former av diskriminering, som underminerar både den enskildes liv och kvaliteten i vår verksamhet.

Det här inlägget postades den juni 11th, 2020, 15:26 och fylls under blogg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *