2021 – ett år utan slut

Postat den 17th december, 2021, 15:25 av Peter Aronsson

I förra årets jultal tog jag min utgångspunkt i tioårsjubileumet och sammanfattade stolt vad vi gemensamt åstadkommit. När jag nu tittar tillbaka på 2021 känns det som ett år utan slut – en lätt overklig period präglad av undantagstillstånd, pendlande mellan korta fönster av försiktig normalitet, men snart nya larm och restriktioner.

Vad vi med rätta kan fira när året går mot sitt slut är att vi tillsammans inte bara klarat verksamheten utan även expanderat den, till gagn för fler studenter än någonsin. Det har krävt omställningar och nya arbetsformer som vi kan bära med oss framåt. Snabba möten med bättre uppslutning än någonsin ger en upplevelse av att vi trots allt ingår i en gemensam arbetsplats. Det ska vi ta vara på.

En av styrkorna hos oss på Linnéuniversitetet är förmågan till nära samarbete, och låga trösklar både mellan ämnen och samhällsaktörer, mellan forskning och utbildning, akademi och verksamhetsstöd. Jag hade nyss ett längre samtal i vår Tankesmedja, som också framhävde detta som en stark källa till attraktivitet.

Löftesrikt för framtiden är att vi ivid höstterminens start, under rusk och regn, men med pompa och ståt invigde Universitetskajen i Kalmar! Nu har vi tre väldigt fina delar på plats: gröna campus, stadsintegrerade universitetskajen och verksamhet Där du är (distans).

För att vi ska få den styrka och glädje av verksamheten som kunskapsbildningen står för behöver vi en ”kunskap som känns” (titeln på en betydelsefull bok av rektor för Handelshögskolan i Stockholm). Den fysiska miljön, konst och kultur, umgänge och utbyten ingår förutom kontakt med forskning i en fullödig universitetserfarenhet (”universitetsbildning”), som är lite bredare än kursplanens utbildningslöfte.

Vi har tack vare samlade arbetsinsatser under utmanande förhållanden klarat ett kraftigt ökat utbildningsuppdrag. Vi har aldrig tidigare erbjudit ett så attraktivt utbud som efterfrågats så starkt och utbildat så många – till omdömesgilla medborgare, kreativa företagare och efterfrågad arbetskraft (det visar Alumnbarometern)! Återigen stort tack inte bara från ledningen här, utan även från departement och samhälle!

Ett universitet lever på medarbetarnas ansvarstagande för kvaliteten i verksamheten. Kvaliteten drivs i kollegiernas arbete och yrkesstoltheten hos lärare och andra yrken. Dessa arbetssätt i seminarierum och arbetslag kan vara svåra att synliggöra samlat, men det krävs i allt högre grad av Universitetskanslerämbetet och myndighetsinstruktioner.

Vi behöver därför kunna beskriva våra kvalitetssystem för både utbildning och forskning. Det har fördelar också – då kan vi lättare utbyta erfarenheter, inspireras av varandra och förbättra arbetssätt. Även om vi är bra finns det alltid utrymme för förbättringar.

Årets arbetsmiljöenkät visar en i huvudsak fortsatt positiv utveckling även under detta svåra år – men likadant här, det finns utvecklingsområden för alla avdelningar och institutioner.

Nya dekaner under året och en ny vicerektor för hållbarhets- och likavillkorsarbetet har bidragit till vitalitet och energi i ledningsarbetet. På liknande sätt har ett antal nya chefer och prefekter tillsatts och en fortsatt utveckling av ledarskapet pågår på alla nivåer. Ett gott ledarskap är viktigt för att hushålla väl med våra resurser, arbetstid och ta vara på goda idéer.

Förstärkningen av våra forskningsmedel fortsätter – också med fundraising. I år har vi skrivit ett avtal med Kalmar kommun som ger ett betydande bidrag som förstärker satsningen på juridik i Kalmar. Det hade vi inte klarat med samma kraft själva!

Arbetet inom kunskapsmiljöerna intensifieras – det händer mycket mer än vad som syns utåt. Inför nästa år görs det satsningar på koordinering av redan befintlig verksamhet, kommunikation och medfinansiering av externa anslag. En viiktig bukett med fundraising är etablerad –  och vi vill fortsätta på inslaget spår både för partnerskap och finansiering, både näringsliv, offentligt och civsam/privatpersoner.

Men det stannar inte inom universitetet utan når också ut till omvärlden, till exempel i form av Lärosäten Syd, i strategiska avtal med regioner och värdkommuner. Även internationellt, inte minst i vårt samarbete inom EuniWell – där vi är ett av sammanlagt elva svenska lärosäten som är med och skapar de nya europauniversiteten.

Det övergripande arbetet hänger ihop både inåt och utåt!

Det större sammanhanget för att sätta kunskap i rörelse är arbetet med Öppen vetenskap. I alla led från data till publikationer, gestaltningar, utbildning och samarbeten ska vi dela kunskapen så fritt som möjligt för att skapa så mycket nytta och glädje som möjligt. Detta kräver en rad insatser från forskare, lärare och verksamhetsstöd som nu tar form i en handlingsplan för Öppen vetenskap.

Min avslutning har ofta lyft något citat från Linné eller från andra kända och kloka smålänningar. I år vill jag lyfta några tankar från vår professor i kreativt skrivande, Niklas Rådström. Han drabbades hårt av mycket svår sjukdom strax efter sin installation här och har skrivit en fin bok, ”Som har inget redan hänt”, om dessa erfarenheter. På slutet handlar det om ”lyckan över att leva”:

”Jag tänker mig att grunden för all känsla av närhet till det levande är nyfikenheten. Utan nyfikenheten kan du inte bry dig om annat än dig själv, utan nyfikenheten kan du inte tycka om andra.”

Det är nyfikenheten som för både studenter och lärare gör kunskapen till egen erfarenhet. Detta är en skapelseakt oavsett om det rör sig om konstnärligt, kulturvetenskapligt, naturvetenskapligt eller tekniskt vetande.

Individen är startpunkten. Genom att delta i den kollektiva kunskapsbildningen så deltar vi också i skapandet av välgrundade gemenskaper.

Inför de kommande helgerna – förhoppningsvis med ledighet från det inrutade, systematiska och planerade – påminns vi om att det är en helt avgörande balans mellan det fria nyfikna kunskapssökandet och det gemensamma disciplinerade bygget som vi fortsätter med nästa år.

Inför det vill jag önska alla en riktigt God jul och just ett Gott Nytt År!

 

 

 

 

Det här inlägget postades den december 17th, 2021, 15:25 och fylls under blogg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *