Drivkrafter för en hållbar framtid – intryck från Paris och Berlin

Postat den 23rd maj, 2022, 08:32 av Peter Aronsson

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) organiserar vart annat år sedan 1984 en studieresa för kunskapsutbyte och nätverkande med ledande företrädare för akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Denna gång gick resan till Paris och Berlin för att studera energiomställning och digitalisering i både industri och stadsutveckling. Som en av tre företrädare för akademin hade jag förmånen att delta och med mig har jag ett antal intryck av betydelse för vår region som jag vill dela med mig av:

Gränslöst engagemang för hållbarhet

En massiv uppslutning över sektorsgränser för hållbarhetsfrågorna ger en stark grund att stå på. Var och en bidrar utifrån sina uppdrag och alla i denna trippelhelix behövs. Akademi, näringsliv och offentlig sektor. Det jag saknar är en ökad uppmärksamhet på civilsamhället. Medborgare behöver mobiliseras på ett socialt acceptabelt sätt för att ställa upp och bidra till omställningen. Här kan Linnéuniversitetets breda kunskapsbildning och kontakter med både studenter och omvärld bidra.

Förnybar energi – men olika vägval

Inom denna gemensamma ram gör olika nationer olika val. Alla satsar på förnybart, men Frankrike dessutom stort på kärnkraft, inte minst nya former av modulära serietillverkade mindre kraftverk – som dock inte finns ännu. Även vätgas intar en mer betydelsefull roll för transportbranschen jämfört med Tyskland där batteriteknik dominerar. Sverige och Småland är rikt på resurser och förmågan att utnyttja dessa hållbart kräver både kunskap, helhetssyn, teknik och gott beslutsfattande, som leder till handling och är anpassat för situationen.

Minskad sårbarhet med både lokal och global energiförsörjning

De stora systemen, till exempel för kraftöverföring men också för annan produktion, behöver kompletteras med mindre kretsar för att minska sårbarheten och snabbt finna alternativa försörjningsvägar. Ett exempel som inspirerade mig gick ända ner till hushållsnivå. Läs mer Picea på innoenergy.com. På nästa nivå hade EUREF-campus i Berlin både åskådliggjort och säkrat sin energi med lagring via både batteri och vätgas. För ett tryggt system krävs både lokal självständig kraft och global uppkoppling. Kan våra campus och byggande använda detta omedelbart?

Digitala lösningar på alla nivåer

De digitala lösningarna kommer in på alla nivåer från att styra hela kraftnätet i realtid till att visualisera komplexa samarbeten (som att bygga en bil – eller förstå och leda ett universitet!). Även här är möjligheterna inte bara tekniska utan det skapar klokt använt förutsättning för delaktighet och engagemang.

Samarbeten som inspirerar

Samarbete över sektorsgränserna och förmågan att ta fram nya lösningar organiseras på olika sätt. Jag inspirerades både av Tysklands institut som tar in både universitet, näringsliv, finansiärer och inkubatorer i samma miljö och den franska Station F med världens största startup-campus. Vi har omgivningar i Linnéregionen, i anslutning till campus, som kan förstärkas för att öka den dynamik som krävs för att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Stora utvecklingsprojekt med fokus på hållbarhet

OS-byn för Paris 2024, Renaults stora fabrik i Flan och Simensstadt i Berlin är stora utvecklingsprojekt i städer som på historisk grund sätter människors vardagsliv och hållbarheten högt. De skulle må väl av att inspirera varandra. Arkitekturen i Paris OS-bygge var överlägsen. Vad av detta tar vi hem till Småland? Det är inte bara dynamiken runt universitetet som kan förstärkas. Med vårt engagemang i Smart House Småland och New European Bauhaus, Bymässa 2030 påverkar vi hela det framtida samhällsbygget.

Plan för bygge presenteras för besökare på byppplats.

Bygget för OS 2024 i utkanten av Paris är i full gång.

Till sist kan jag konstatera att all utveckling rör människor. Både vi som var med på resan, våra medarbetare och alla världens medborgare, behöver fångas av de gemensamma uppgifterna, lita på och inspireras av varandra. System och individ tillsammans. Open science och innovation. Nödvändighet och lust för att de verkliga drivkrafterna ska frigöras och en hållbar framtid ta form.

 

 

Det här inlägget postades den maj 23rd, 2022, 08:32 och fylls under blogg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *