Linnéuniversitetet bidrar i samhällsutvecklingen

15:03 by Peter Aronsson

17 maj 2021

Linnéuniversitetet deltar i samhällsutvecklingen på många olika sätt. Våra studenter gör examensarbeten och bidrar senare till hela samhällets kompetenshöjning. Våra kunskapsmiljöer tar fatt i teman av vikt för en hållbar utveckling. För mig blir det varje vecka påtagligt vilken bredd och spets detta har när jag får rapporter från media där Linnémedarbetare deltagit med sin sakkunskap. Jag vill dela med mig av ett axplock:

Detta är några tydliga och aktuella exempel på att visionen om att sätta kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling är på god väg och tar många vägar. Den engagerar våra kunskapsmiljöer i både i kulturvetenskaper och teknik/naturvetenskap. Det inspirerar till fortsatt arbete och till fortsatta samarbeten. Då kommer ny kunskap på bred front att göra framtiden och samhället bättre.

Peter Aronsson
Professor i historia. Rektor för Linnéuniversitetet från 1 oktober 2017 2013-2015 uppdrag som dekan och vicerektor för Fakulteten för konst och humaniora. Vicerektor för Samhällelig drivkraft.
Forskar bland annat om regional utveckling, historiebruk och kulturarv.

Leave a Reply