Archive for February, 2018

På Alla hjärtansdag: Kära Onesearch!

Wednesday, February 14th, 2018

Idag på Alla hjärtansdag har UX-gruppen varit ute i biblioteket med en uppmaning att skriva kärleksbrev eller göra-slut-brev till söksystemet OneSearch. Under dagen har vi fått in 39 brev: både med kärleksförklaringar och kritik.

Några av citaten ur breven:

Varför är du så komplicerad? Varför måste jag vara så noggrann?

Smidigt att använda istället för de separata databaserna

One-Search är den bästa söktjänsten av dem jag provat. Kan göra det tydligare att visa de kategorier man kan välja på i ”högerspalten” när man vill dela in sin sökning

Vi tackar för alla brev och tar med oss innehållet i det kommande arbetet med utveckling av söksystemet.

/UX-gruppen <3

 

Första uppdraget: OneSearch

Monday, February 12th, 2018

Hej,

Våren 2017 bytte universitetsbiblioteket Discoverysystem från EDS till Primo (för användarna fortfarande kallat OneSearch). Vi i UX-gruppen har nu påbörjat vårt första uppdrag: “Undersöka användarupplevelsen av OneSearch och utveckla tjänstens funktionalitet, innehåll och gränssnitt.”

Vi har börjat med en genomläsning av chattarna som inkommit via OneSearch under hösten, närmare 850 stycken. Utifrån detta material har vi kunna se områden som behöver undersökas vidare med hjälp av våra användare. Vi har exempelvis kunnat se att språk och formuleringar samt inlogg (var loggar en in? Till vad? Med vilka uppgifter? Är jag inloggad? Skillnad mellan studentkonto och bibliotekskonto?) är viktiga övergripande områden att arbeta vidare med.

Ytterligare stora områden vi hittills har identifierat är problem med fulltext, fasetter, reservationer och beställningar samt mina lån.

Här finns en bild över de olika temana.