Archive for December, 2018

Love- and breakup-letters på personalmöte

Thursday, December 13th, 2018

Vid gårdagens personalmöte fick vi tillfälle att både prata och testa UX tillsammans. Metoden för dagen var love- and breakup-letters. Uppmaningen var att skriva till UX som fenomen. Efter ett år med UX ville vi göra detta för att få en förståelse för var vi står, sätta ord på de tankar och känslor som finns – och samtidigt få en temperaturmätare som säger något om hur långt vi kommit i UX-mognad på UB. Under ett par minuter fick var och en skriva ett valfritt antal brev. Breven sattes upp så att alla kunde ta del av dem. Vi fick in flera välformulerade, tänkvärda och intressanta brev.

UX-gruppens idé är att använda breven som en del av vårt arbete under 2019. Så vi säger tack för denna något tidiga julklapp i form av uppslag inför kommande UX:ande!

Från oss alla i UX-gruppen: En riktigt god jul och ett gott nytt UX-år. <3

UX:are på chefsmöte

Wednesday, December 12th, 2018

Intresset för UX är stort och växande i biblioteksvärlden. Många universitetsbibliotek har kommit en bit på väg, och folkbiblioteken vill också med på tåget och tillvarata användarperspektivet i sitt arbete! Heja! Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg kontaktade för en tid sedan oss på Linnéuniversitetet med ett önskemål om att vi skulle hålla en programpunkt om UX på ett chefsmöte och igår, den 11 december, var Tove och Jennie på Kulturkuben i Karlskrona och pratade om grunderna i UX och hur vårt första år med UX har sett ut.

Det var ett femtontal chefer som under förmiddagen arbetat med design thinking och som nu fick en första introduktion till ämnet, metoderna och en bild av det rent praktiska arbetet. Kanske kan det bli mer samarbete av något slag i framtiden?!

Wednesday, December 5th, 2018

Ibland får vi anledning att göra en snabb ux-undersökning mest för att demonstrera metoden i ett sammanhang. Eftersom Linnéuniversitetet testar Leganto (ett dynamiskt online-verktyg som tillgängliggör kurslitteratur och övriga kursresurser för studenter och som kan främja arbetsflöden och kommunikation mellan lärare och bibliotek) under läsåret 2018-19, så ville vi på vårt sektionsmöte i Medieförsörjning  få ett svar på var studenter tycker det krånglar eller vad de tycker fungerar med det befintliga kurslitteratursystemet. Vi gjorde tre frågor med fyra svar var som de fick svara på genom att sätta olikfärgade pluppar i prioriteringsordning.
Sektionen består av 16 personer och vi gick ut två och två och fick snabbt svar från drygt 40 studenter. Svaren är inte analyserade ännu men metoden kändes lätt att genomföra i en stor grupp.