Archive for January, 2018

Vad är UX?

Thursday, January 18th, 2018

Det här är vad vi kom fram efter att vi pratat, diskuterat och delat vad vi vet om UX så här långt. Vår gemensamma kunskap samlad på en whiteboard. Vi kunskapsdelar med varandra för att få en gemensam utgångspunkt för vårt kommande arbete. Ett sätt att enas och också förstå vart vi är på väg.

UX-gruppen

Wednesday, January 17th, 2018

Hej!

Det är vi som är UX-gruppen på universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet. Gruppen tillsattes vid årsskiftet 2017/2018 med målet att:

Skapa bra underlag för utveckling av UB:s tjänster genom att kontinuerligt undersöka användarupplevelsen. Höja kompetensen i UX-metodik och ”UX-tänk” på UB.

Utifrån målet kokade vi ner uppdraget till följande fyra områden:

 

Här på bloggen kommer vi att dela med oss av vårt arbete!

/Anna Hallberg, Ida Henriksson, Tove Lorentzon och Johanna Palm