Archive for February, 2019

Presentation om UX för UB:s personal

Thursday, February 28th, 2019

I dag höll UX-gruppen en presentation för övriga intresserade medarbetare på UB. Utgångspunkten för presentationen var de love and break-up letters som skrevs till UX från UB:s personal på personaldagen i december. Presentationen var uppbyggt utifrån följande teman som vi hade identifierat i breven:

  • UX som fenomen. Fokus på UX-historia.
  • Användarundersökningar. Skillnaden mellan traditionella undersökningar och UX-undersökningar.
  • Urval och arbetssätt. Hur många ska vi fråga när vi gör en undersökning? Här pratade vi även om verksamhetsstyrd UX.
  • Inkluderande förhållningssätt. Varför det är bra om vi når olika kategorier av användare i UX-arbetet.
  • Profession och användare. Vår roll i UX-arbetet är att utarbeta undersökningar, tolka resultat och utveckla tjänster.

Presentationen var en del av vårt arbete med att fördjupa UX-kompetensen på UB. Vi vill återigen tacka för alla fina brev. Vi fick själva möjlighet att fördjupa oss och reflektera, samtidigt som vi fick dela med oss till våra kollegor.

Att arbeta verksamhetsnära och inspireras vidare

Thursday, February 14th, 2019

 Det blev mycket tankar kring att arbeta verksamhetsnära och hur man gör det till en styrka när vi träffades för ett UX-möte i de nya lokalerna på Radix, Universitetskajen i Kalmar, igår. Anna och Tove rapporterade från nätverksträffen i Stockholm och vi hade ett förberedande möte med Emelie från Leganto-gruppen för att få ögonen på vilken typ av UX-undersökningar som kan bli aktuella där. Så kul att också få en testkoll på systemet!

Inför mötet hade vi läst Andrew Asher och Susan Millers “So You Want to Do Anthropology in Your Library? or A Practical Guide to Etnographic Research in Academic Libraries” vilken vi diskuterade och även vävde in i dagesn arbete/diskussioner i stort. Något av det vi tar med oss är hur vi ska lyckas ge UX-arbetet på UB så bra förutsättningar som möjligt, från allt vad gäller planering, tidsramar, rollfördelning osv. Vi har påbörjat resan om att formalisera detta, men vi känner att vi inte har nått fram ännu, utan har några saker som vi kan utveckla här!  Vi resonerade även kring om vi skulle kunna använda kundresan för att utvärdera våra egna undersökningar?

Mer UX-inspo kan vi kanske få från Göteborg som har instagramkontot Greppa UX (greppaux) och som nu också ska starta podd vad vi förstår! Roligt!