Observationer och beläggningmätning i Stella

2021-11-10

Under september månad kunde vi då äntligen börja titta närmare på hur hus Stella används. Undersökningarna genomfördes i form av observationer av vissa områden på samtliga våningsplan samt beläggningsmätning av samtliga studieplatser. Vår förhoppning var att få en första inblick kring flöden i huset, vilka studieplatser som är populära samt en uppfattning om ljudmiljön. 
Beläggningsmätningen gjordes under två veckor vid tre tillfällen varje vardag (morgon, lunch och kväll) och vid två tillfällen under helgerna. Områdena observerades vid 3-4 tillfällen, notera att vi observerat delar av våningsplanen med särskilt fokus på flöden. 

Här följer en sammanställning av de stora dragen vi identifierat: 

Plan 1

Vi kan se ett väldigt tydligt flöde till och från trappan (målmedvetet och går direkt) eller till Infocenter. Få väljer att lämna tillbaka böcker vid återlämningsmaskinen och att använda sökdatorerna. Det är ett sorl, med ljud som kommer ner från andra våningar, lite torgkänsla. Ett stort in- och utflöde av lunchlådor vid lunchtid. Konstverket tycks fungera som mötesplats. 
Användare verkar osäkra på var en väntar på bakjouren (går runt lite oroligt).
Det hoppas också mellan diskarna i Infocenter. Börjar med IC och flyttar över till IT – hur sker hänvisning mellan diskarna? De går fram och tillbaka mellan diskarna. När är IT stängt, hur signaleras det?
Ingen använder trappan som sittplats. Men när det börjar bli fullt på plan 2 & 3 spiller det ner på våningsplan 1 och studiemiljöerna som finns där. 
Ska någon av sökdatorerna plockas bort för att skapa utrymme för att få hjälp med egen dator? (återvinningskärlet används idag som ståbord av IT). Används vissa datorer mer än andra? Är denna miljö en mötesplats? En möjlig studieplats med egen dator?

Plan 2

Galleri Linnea är en populär plats att sitta på. Lite avskilt på, vad som verkar vara, ett bra sätt. En aha-upplevelse är att det ju egentligen bara är vi i personalen som på olika sätt rör oss bak mot den delen av huset eftersom ingången till pentry ligger där. Få studenter gör sig ett ärende i den delen. Det verkar heller inte vara helt känt att det finns toaletter där. På plan 3 ser vi nämligen ett tydligt flöde från plan 2 till toaletterna på plan 3 och att man sedan återvänder till plan 2 igen. 
Under trappan är en populär plats som gärna nyttjas av en till två personer som breder ut sig rejält och verkligen boar in sig. De gröna fåtöljerna med höga ryggar används som byggsatser och det konstrueras friskt med dessa stolar. De sätts ihop två och två mittemot varandra, vänds in mot bokhyllorna och släpas även in i skrivarbås (!). 
Många stannar till på avsatsen mellan trapporna och i trapporna för att prata och spana efter studieplats. “Det är så instängt på plan 2, vi går vidare till plan 3″ är en kommentar som noteras. Handledningsytan används för att mötas, vänta och studera. Många rör sig, men de vet var de ska. Någon kommer för nära larmbågarna varpå kompisen utropar “du måste låna!”. Det läggs kläder och grejer från sofforna på räcket ut mot trappan – kan ramla ner till plan 1! 

Plan 3

Det är ett väldigt tydligt flöde upp från trappan åt båda hållen, på morgonen mest åt vänster ner mot studieplatserna med runda bord och stoppade fåtöljer – väldigt populärt! Det är överlag ett lugnt hörn, men glipan till plan 2 gör dock att ljud sprider sig därifrån. Vår allmänna reflektion är att det verkar ha skett ett skifte i studiesättet – det pågår inte grupparbete i lika stor utsträckning som vi upplevt innan. Vid alla stora öppna ytor både på plan 2 och 3 med många platser tillsammans sitter det stora gäng som uppenbarligen varken pluggar samma sak eller en känner varandra. Kan det ha uppstått ett större behov under pandemin av den studieform som vi planerade för i det lugna rummet/ormrummet: study alongside? I beläggningsmätningen ser vi inte heller samma tryck på grupprummen – de står tomma vid oväntat många tillfällen. Lugna rummet/ormrummet verkar inte riktigt ha upptäckts än, eller beror det bara på att den aktiviteten verkar pågå på väldigt många andra ställen i biblioteket? Däremot tänds skrivbordlamporna ofta i det ormrummet, trots att dagsljuset ger med än tillräckligt med ljus. De enskilda studieplatserna används i stort sätt aldrig, tydligt att man vill sitta tillsammans. 

Sammanfattande slutsatser: 

  • Ett arbete kommer att ta vid tillsammans med Infocenter om att hantera diskar och miljön på plan 1 nu när IT lämnar.
  • Få tycks använda skrivarna på plan 2 och 3. Används den på plan 1 istället? Är de på plan 2 och 3 för dolda?
  • Få tycks använda utlåningsmaskinerna som ligger i anslutning till samlingarna.
  • Väldigt många lämnar alla sina saker för at gå på toa, värma lunch etc. ALLT ligger kvar – datorer, ipads, telefoner.
  • I beläggningsmätningen kan vi se att det är få som sitter och pluggar på UB både under kvällstid och på helgerna. (Vilket även bekräftas i frågemätningen där vi kan se att frågorna är få).
Tack till alla som hjälpt till med insamling!
UX-gruppen