Archive for November, 2018

Nätverket

Tuesday, November 27th, 2018

Idag av alla dagar, en enkel tisdag i november när termometern stod på käcka -5°C, satte vi oss ner i UB3009 i Växjö, Kronobergs län för det allra första mötet i vårt nystartade nätverk som för närvarande består av UX-arbetande personal från Malmö, Göteborg, Karlstad och Linnéuniversitetet. Ett UX-nätverk har länge stått på önskelistan för att ge och få inspiration och inte minst för att utveckla vårt arbete, så det kändes härligt att äntligen vara igång!

Dagen var inspirerande redan från start. Vi lyssnade till hur Linn och Emma från Göteborgs universitet arbetat med framförallt studiemiljöerna på samhällsvetenskapliga biblioteket. En karta med färgpluttar där användare smidigt kunnat markera vilka ytor de tycker om och inte – vilken bra idé! Linda från Malmö berättade om arbetet med att förbättra bibliotekets Discoverysystem, vilket var extra kul att få ögonen på med tanke på vårt egna arbete med OneSearch…!

Efter att lyssnat på varandras UX-upplägg och organisation gav vi oss itu med att testa ett par olika metoder. Metoder  vi provade var en variant av kognitiva kartor, observationer av studiemiljöer och slutligen, det som gav oss vissa indikationer på några delar att undersöka och utveckla ytterligare i framtiden, en “user journey” – användarresa. Användarresan gick till så att de som var nya på vårt bibliotek skulle söka fram en bok och sen hitta den på hyllan. Med tanke på att alla deltagare var bibliotekarier så låter uppgiften i teorin ganska simpel. Verkligheten var en annan! Det visade sig finnas flera ställen på UB, både i katalogen och lokalen, som kan göra det svårt för våra användare. Utvecklingspotential hittade vi i skyltning, i karta och i hyllsystemet. Här kan det finnas grund för en vidare undersökning med våra egentliga användare för att se om samma eller liknande saker uppkommer.

Att ha testat en metod på detta sätt, i ett lösare sammanhang kan göra att det känns enklare i skarpt läge och vi i gruppen fick också möjlighet att känna på hur det är att vara på andra sidan, att fungera som användare, vilket förhoppningsvis kan göra oss mer inkluderande och förstående i mötet med användarna bland annat. “Nu förstår jag vad många steg våra studenter kan ha gått igenom när de kommer till oss i disken och frågar”.

Vi ser fram mot vad vårt fortsatta samarbete i nätverket kan komma att ge! I vår hoppas vi mötas i Göteborg men fram till dess följer en fortsatt god dialog kring UX-metoder, -frågor och idéer!

 

Färska tomteskum och planering av nätverksmöte

Wednesday, November 21st, 2018

Ja, här fokuserar vi på det väsentliga först – hur ovanligt är det inte med färska tomteskum? Vi slår till med en gång såklart! Idag har vi också träffats och planerat nätverksmötet den 27 november där kollegor från Malmö och Göteborg kommer till oss i Växjö för att dela idéer och erfarenheter kring UX och också för att  jobba lite med metoder rent praktiskt! Vi ser så mycket fram emot detta!

Andra saker som vi har lagt tid på under dagen är att planera UX-inslaget på kommande VFU-vecka, fortbildning, vår One Search-uppföljning och lite kommande UX-närvaro på diverse arenor.

Uppföljning av vår UX:ade söktjänst

Wednesday, November 14th, 2018

Efter förra veckans mindre lyckade försök att göra en uppföljning av vår UX:ade söktjänst OneSearch, tog vi idag nya tag. Mot bakgrund av upplevelsen från föregående vecka hade vi tänkt om vad det gällde upplägg för undersökningen. Idag valde vi att utföra vår undersökning på en välbeprövad plats i biblioteket, där vi gjort de flesta av våra UX-undersökningar. Det visade sig nästan direkt vara ett bra val. Placeringen är avgörande för hur undersökningen blir. Platsen som vi stod på idag är belägen mitt i biblioteket i ett stråk där det rör sig mycket besökare. Vår upplevelse är att det är lättare att stoppa personer som är i rörelse, snarare än att gå fram till personer som står still eller är upptagna med något. Mötena ute i biblioteket blir oftast positiva och ofta har de vi frågar tid att stanna och prata med oss en stund. Det är klart att en Dumlekola eller två inte heller är så dumt…

Målet för dagens korta samtal var att få reda på hur de förändringar som gjorts i söktjänsten OneSearch uppfattas. Så vi bad ett antal personer att ge oss sina synpunkter på den nya fulltext-knappen samt de förändringar som gjorts i begränsningsmöjligheterna. Vi kunde ganska snart se ett mönster i det som sas och utifrån det kan vi dra slutsatsen att vi kommer att behöva arbeta vidare med utformningen av både fulltext-knappen och peer-review-filtret. Det påminner oss också om att det som vi utformar eller förändrar i ett system inte nödvändigtvis uppfyller de behov som våra användare har.

UX:a – inte alltid det lättaste

Wednesday, November 7th, 2018

Idag var tanken att vi skulle göra en uppföljning av förändringarna i vårt söksystem OneSerach som vi UX:at under den senaste tiden. Planen var att göra korta intervjuer med personer som använder söksystemet vid våra sökdatorer. Med oss hade vi en intervjumall och mutgodis. Redan när vi kom ut till sökdatorerna insåg vi att det inte var just några personer i biblioteket vid den tidpunkt vi hade valt. När det dök upp en person provade vi att göra intervju med hen. Vi kunde snabbt konstatera att idén med att be någon som var helt upptagen med en annan uppgift än det vi var intresserad av inte var så lyckat. Att ställa våra specifika frågor om förändringar i systemet funkade inte på det sättet som vi hade hoppats.

Så efter detta första försök bestämde vi oss för att göra ett nytt försök under andra omständigheter: Vår plan är nu att vi tar med oss en dator ut och ställer oss ute i biblioteket där personer rör sig. Vi tänker stoppa dem i farten och be dem om att hjälpa oss med att svara ett par frågor. Vi använde ett liknande sätt att arbeta när vi gjorde love-and breakup-letters och cardsorting. Kanske är detta ett bättre sätt? Vi testar oss fram och återkommer med hur det gick.

Bättre lycka nästa vecka!