UX-arbetet flödar på

2018-09-26

Under dagens möte har UX-gruppen börjat avrunda och summera projektet med OneSearch. Det som återstår nu är en planerad test av de förändringar som har gjorts.

En annan viktig punkt vid dagens möte var att diskutera kommande projekt. Vi har tagit emot ett flertal önskemål om olika områden inom UB som vi skulle kunna UX:a. Det visar att UX-tänket börjar bli ett naturligt inslag i vår arbetsvardag. Men det ställer också krav på UX-gruppen och hur olika projekt ska prioriteras och vilka principer som ska gälla för UX-projekt. Vi har tagit fram ett flödesschema över ett projekts olika faser för att tydliggöra både urvals- och arbetsprocess. Vi har tagit med oss lärdomar från arbetet med OneSerach när vi utformat flödesschemat. När kan ett UX-arbete anses avlutat? När och hur går vi vidare till andra projekt?

Vi planerade dessutom ett nätverksmöte i november där kollegor från Malmö, Göteborg och Karlstad ska komma till oss. Det blir det första fysiska mötet i detta nystartade nätverk. Vi ser fram emot att dela erfarenheter med och inspireras av kollegor från andra lärosäten.