Archive for January, 2019

UX-träff på Anna Lindh-biblioteket

Thursday, January 24th, 2019

Idag har vi varit på en inspirerande UX-eftermiddag på Anna Lindh-biblioteket. Ett nätverk som förhoppningsvis kommer att bli ett permanent nätverk. Vi hoppas på det! På agendan stod erfarenhetsutbyte, praktiskt testande av UX-metoder, samtal om UX och nätverkande. Vi testade customer journey och att intervju varandra enligt design thinking-metod.

Det är inspirerande att mötas och dela både vad som varit framgångsrikt och vad som är utmaningar. Många pratade om att det är lätt att samla in material, men svårare att analysera och ta hand om datan. Planer finns på att detta ska bli temat för kommande nätverksträff.

Vi ses i Lund i oktober!

Nytt år – många spår

Wednesday, January 16th, 2019

Idag samlade vi oss för att skissa upp en plan för UX-arbetet 2019 och frågade oss samtidigt: Vart vi är på väg?

  • Hur långt har vi kommit med ämnesguiderna? Det insamlade materialet i form av cardsorting är överlämnat till arbetsgruppen för ämnesguiderna.
  • Under året kommer vi på UB att testa ett Alma-integrerat system för hantering av kurslitteratur: Leganto. Detta behöver UX:as ur lärare- och student-synvinkel. Samarbete med gruppen som arbetar med kurslitteraturservice är i gång.
  • I morgon påbörjas ett UX-arbete om studiemiljöerna. Det kommer mera info om detta under projektets gång.
  • Vi planerar att hålla ett internt kompetensutvecklingstillfälle i februari.  Då kommer vi att ta avstamp i de Love- and breakup-letters som skrevs vid personalmötet i Färjestaden.
  • Kommande vecka åker ett par av oss på UX-träff i Stockholm där vi kommer att träffa UX:ande kollegor från hela landet. Vid träffen kommer vi att presentera vårt paper från Mötesplatskonferensen. Förhoppningen är att vi på träffen knyter nya kontakter, får inspiration och får testa metoder.
  • UX-gruppen fortbildar sig genom att läsa och diskutera artiklar. Just nu intresserar vi oss för artiklar om urvalsprinciper.