Vi testar eyetracking

2023-01-17

Dags att skaka liv i en sovande blogg!

För två år sedan gick vi i UX-gruppen ut med en kontaktannons på universitetets intranät där vi ville få kontakt med andra på Lnu som jobbar med UX. Vi fick flera svar och bjöd in till ett första möte. Några av de som svarade oss var Mats Wahlberg och Peter Dahlén från Institutionen för medier och journalistik. De är förutom lärare och forskare även certified usability analysts, dvs. utbildade inom UX och deras institution är, som en bonus, ägare av eyetrackingutrustning. Vi har varit intresserade av att få se och testa denna utrustning i närmare två år (tack, covid) men igår var det äntligen dags!

I UX-nätverket på Lnu ingår även KOM som med hjälp av Mats och Peter nyligen genomfört eyetrackingtester med fokus på navigering på Lnu.se. Vi passade på att skjuta in en fråga i detta projekt som var kopplad till OneSearch och bibliotekswebben.

Igår ville vi testa att använda glasögonen i vårt fysiska rum i Stella, något som varken Peter eller Mats testat förut. Vi ville veta hur tekniken skulle kunna användas hos oss i kommande undersökningar gällande wayfinding (alltså från att boken söks fram tills att användaren hittar den på hyllan) men kanske även i andra sammanhang.

Eyetracking skiljer sig från de undersökningar vi brukar göra då den genererar mer individuella upplevelser, som också blir svårare att jämföra.
Glasögonen mäter synfältet genom att de registerar ögats rörelser och fixationer med små kameror riktade både bakåt och framåt. Till utrustningen finns också en så kallad shimmer/mikrosvettsmätare som noterar när en snabb förändring sker (exempelvis stress). Genom att kombinera datan från shimmern med datan från eyetrackingen så ger det en indikation på var användaren upplever starkare känslor. Den sammanlagda datan ger ett utmärkt underlag för samtal, då shimmern inte kan säga vilken typ av känsla användaren får – positiv eller negativ.

Glasögonen spelar in både ljud- och bild. Testet behöver starta upp vid datorn som spelar in, men därefter kan man gå iväg. Det är också viktigt vid testkonstruktionen att tänka på integritet, exempelvis ska användaren inte behöva logga in någonstans. Enligt Peter och Mats räcker det att testa 10 personer om man har väldefinierade uppgifter för att uppnå teoretisk mättnad.

Vid testen behövs en testledare som sitter med användaren och en person som sitter bak och gör realanalys och sköter teknik eller ser vad som händer. De har olika roller där den ena fokuserar på resultat och den andra på processen. Vid tester med glasögon får man fundera på var testledaren ska vara, med användaren eller inte, det kan lätt bli bias om vi följer med. Då krävs verkligen en gemensam uppföljning och intervju efteråt.

Vid KOM:s tester av Lnu.se använde man sig av testprotokoll – klarar/klarar inte, tydliga felkällor, tidsåtgång.

I uppgiften som UB lämnade till KOM:s test fick studenterna i uppgift att hitta på vilken hylla på biblioteket i Kalmar Alan Bryman – Samhällsvetenskapliga metoder var placerad. (De skulle inte hitta dit fysiskt). De fick 2 minuter på sig.

  • 7 klarade det
  • 8 klarade det inte
  • Felkällor: hittade inte sökrutan, sökte i Lnu-sökrutan, snurrade i högermenyn, stavade fel.

Vid undersökningar med eyetracking är det viktigt att inte slänga in någon lite snabbt, det tar tid för användaren att vänja sig vid glasögonen och situationen. Men den som trots detta lite snabbt blev inslängd i vårt test var vår kollega Anna-Carin som i en kommentar säger att: “När det gäller min upplevelse så kan jag väl säga att efter att jag ”kommit över” känslan av att vara övervakad 😉 så tycker jag att det var spännande att få pröva ny teknik som kan bidra till nya tankar och idéer som innovativa lösningar.”

Anna-Carin fick i uppgift att från en sökdator på plan 1 hitta en specifik bok placerad på ett klurigt ställe på plan 2. Uppgiften utförde hon med bravur, men eftersom det inte var Anna-Carin vi testade utan våra system och vår skyltning, så kunde vi redan efter det testet komma på fler förbättringsåtgärder i lokalen. Stort tack, Anna-Carin!

Förhoppningsvis är detta början på ett längre samarbete med Peter och Mats (och flera). Vi har ju oavsett organisatorisk tillhörighet trots allt en gemensam målgrupp. 😊

/UX-gruppen