Om användning och behov av studieplatser

Postat den 15th February, 2022, 09:43 av ihebib

Vi vill lära oss mer om våra användares behov av studieplatser! Detta bland annat på grund av kommande omflyttningar och förändringar i bibliotekets lokaler i Växjö. Vi bestämde oss därför för att under två veckor i november undersöka hur datorarbetsplatser, tysta läsesalar samt studieplatser med bildskärmar används. För att få koll på användningen gjordes en beläggningsmätning tre gånger per dag och för att få in tankar från våra användare ställdes whiteboardtavlor ut med frågor på olika ställen i studiemiljön.
Vi ställde följande frågor:
I vilka situationer använder du bibliotekets datorer? Vad fungerar bra/mindre bra?
Har du använt de vägghängda dator-bildskärmarna? Vad fungera bra/mindre bra?

Vad ser vi?

Beläggningsmätningen visade generellt en ganska låg användning i samtliga undersökta miljöer. Här får vi anta att pandemin spelar in och det finns därför anledning att fortsätta mäta och undersöka för att få in ett mer rikt material. Intressanta frågeställningar som vi surrar kring just nu utifrån pandemiläget är: På vilka sätt möts och studerar våra användare? Vilka (nya) behov av olika studieplatser finns?  
Vi kunde också se att vissa studieplatser har en mycket låg användning. Detta gäller bland annat de vägghängda datorskärmarna/bildskärmarna i de öppna miljöerna. Kommentarerna från användarna gällande denna teknik var positiva där möjligheten att studera tillsammans och att dela skärm nämndes ett flertal gånger. Här har vi alltså en spännande uppgift framför oss – hur får vi igång användningen av bildskärmarna? Skulle en ny placering hjälpa till att få upp intresset?
Även användningen av fasta datorer är låg och kommentarerna är få. I utsagorna från användarna står det bland annat att det i vissa situationer så som redigering av text eller sökning i databaser är bekvämt med en större skärm. En användare skrev att det finns ett stort behov av enskilda datorarbetsplatser med avskildhet för att kunna lyssna och delta i Zoommöten – vilket såklart speglar den digitala omställning som gjorts i och med pandemin.

Vad gör vi?

Nästa steg är att utifrån resultatet sätta upp en testmiljö där vi ska prova oss fram tillsammans med användare gällande behov av teknik och olika typer av studieplatser. Så spännande, håll utkik!

Det här inlägget postades den February 15th, 2022, 09:43 och fylls under Resultat

Comments are closed.