Archive for October, 2018

VFU-studenter testar card sorting

Thursday, October 25th, 2018

Vid dagens UX-möte hade vi besöka av fyra VFU-studenter från Biblioteks- och Informationsvetenskap som fick prova på att göra en egen UX-undersökning. Metoden var card sorting och syftet med undersökning var att testa ett förslag till indelning av bibliotekets ämnesguider i olika ämneskategorier. Vi vill tacka våra VFU-studenter för ett väl genomfört arbete. Att introducera VFU-studenter till UX-arbetet är dessutom en av våra strategier när det gäller att sprida UX-tänket i vår verksamhet.

UX-gruppen har fått in flera förfrågningar från våra kollegor om möjliga områden som skulle kunna UX:as. Vi är glada för denna indikation på att UX-tänket börjar sprida sig. Vi har återkopplat till samtliga intresserade och ser fram emot spännande UX-samarbeten. Vid mötet arbetade vi vidare med flödesschemat för UX-arbetet där vi bland annat förtydligade just återkoppling till och diskussion med intresserade kollegor som kommer med förslag till områden som kan UX:as.

Vid mötet fortsatte också arbetet med att planera vår nätverksträff med andra UX-intresserade bibliotek i vårt nystartade nätverk. Träffen kommer att vara i Växjö 27/11.

 

Nu har vi slutat gissa!

Monday, October 22nd, 2018

Idag presenterade Anna och Tove Sluta gissa – Strategier för att arbeta med UX i vardagen  på konferensen Mötesplats Profession – Forskning. Så roligt att få prata om och sprida det vi har arbetat på under året! Teman vi tar med oss från dagen i UX-sammanhang är bland annat samverkan, god värdegrund, att fördjupa teorier och att fokusera på vårt arbetssätt.

Samverkan
Samverkan känns ovärderligt, på alla möjliga sätt. Vi tänker på att möta andra människor – från andra organisationer och med andra berättelser – på konferens och vi tänker på nätverkande i UX-sammanhang bland annat.

God värdegrund
Vi blir glada av att läsa att vår ingångspunkt att vara öppna och våga göra fel uppskattas på Twitter. Heja oss! (Joo-då, lite hybris kan vi kosta på oss, sådär helt prestigelöst såklart!)

Fördjupa teorin
Vi tar även med oss konstruktiv kritik som kan vara värdefull i framtiden, det gäller till exempel att fördjupa teorierna vi arbetar med och tränga djupare in i UX-världen, både för egen del och vad gäller det vi delar vidare. När vi blir professionella papermakare till exempel! ?

Fokusera på vårt arbetssätt
Mest av allt tar vi dock med oss att vi möttes av intresserade frågor och undringar vad gäller vårt arbetssätt. ”Hur arbetar ni?”, ”Hur har ni gått tillväga när…?” osv. Så det är detta ni vill höra mer om? Vi lovar att fortsätta dela, inte minst här på bloggen!

Tack för alla fina möten!