Vad är UX?

13:24 by Tove Lorentzon

Det här är vad vi kom fram efter att vi pratat, diskuterat och delat vad vi vet om UX så här långt. Vår gemensamma kunskap samlad på en whiteboard. Vi kunskapsdelar med varandra för att få en gemensam utgångspunkt för vårt kommande arbete. Ett sätt att enas och också förstå vart vi är på väg.

Comments are closed.