Nytt år – många spår

15:01 by Tove Lorentzon

Idag samlade vi oss för att skissa upp en plan för UX-arbetet 2019 och frågade oss samtidigt: Vart vi är på väg?

  • Hur långt har vi kommit med ämnesguiderna? Det insamlade materialet i form av cardsorting är överlämnat till arbetsgruppen för ämnesguiderna.
  • Under året kommer vi på UB att testa ett Alma-integrerat system för hantering av kurslitteratur: Leganto. Detta behöver UX:as ur lärare- och student-synvinkel. Samarbete med gruppen som arbetar med kurslitteraturservice är i gång.
  • I morgon påbörjas ett UX-arbete om studiemiljöerna. Det kommer mera info om detta under projektets gång.
  • Vi planerar att hålla ett internt kompetensutvecklingstillfälle i februari.  Då kommer vi att ta avstamp i de Love- and breakup-letters som skrevs vid personalmötet i Färjestaden.
  • Kommande vecka åker ett par av oss på UX-träff i Stockholm där vi kommer att träffa UX:ande kollegor från hela landet. Vid träffen kommer vi att presentera vårt paper från Mötesplatskonferensen. Förhoppningen är att vi på träffen knyter nya kontakter, får inspiration och får testa metoder.
  • UX-gruppen fortbildar sig genom att läsa och diskutera artiklar. Just nu intresserar vi oss för artiklar om urvalsprinciper.

 

Comments are closed.