Universitetet mitt i samhället

Postat den 4th juli, 2019, 14:12 av Peter Aronsson

In English below

Under Almedalsveckan är Hållbarhet ett av de starkaste nyckelorden. Kunskapsbildningens roll dyker upp – tillsammans med en väldig och stimulerande bredd av intressen från biodlarföreningen, humanisterna, bilförsäljare, byggare, start-ups och digitala AI-leverantörer. Och politiker förstås.

Linnéuniversitetet deltar i år med enskilda forskare på områden som skola, polis, hälsa med mera och med en egen uppskattad mötesplats för samverkan. På tisdagmorgonen var vår egen studenthälsa med i en viktig diskussion om hur ohälsan bland unga vuxna kan mötas förebyggande. Det utsatta och stressande i den nya studiesituationen behöver omtanke och sammanhang för att bli till en tillgång. Dagen därpå diskuterade Ola Kronkvist övertygande med Polisförbund och politiker att polisutbildningen bör bli en akademisk utbildning fullt ut för att skapa en poliskår i världsklass.

Det är omöjligt att hinna gå på allt, ens av det där våra egna forskare deltar. Att inte tillåta sig överraskningar vore att inte utnyttja fördelen med mångfalden i Almedalen. Jag hade till exempel inte snappat att strömmingen från södra Östersjön numera ligger under varnande gränsvärden förrän jag bjöds en smakbit. På vägen slank jag in i den nationella humanistiska tankesmedjan Humtank, där Linnéuniversitetet deltar, och lyssnade på ett kort föredrag om hur kraftfulla dystopier alltid innehåller en underförstådd utopi som den kontrasteras mot. Det känns löftesrikt när många närmast apokalyptiska framtidsbilder tornar upp sig.

Många sessioner som jag följer handlar om nyttan av forskning och om hur kunskapssystemet ser ut och samspelar. Budskapet från universiteten när politikerna vill reformera lärarutbildningen från grunden igen är ”Besinna er!” Viljan att med mycket goda intentioner detaljstyra verksamheten leder inte till framgång – lita mer på professionens.

En annan viktig fråga jag ofta möter är hur vi släpper fram och förenar kulturell, konstnärlig och estetisk kompetens med vetenskaplig reflektion och människoblivandets nödvändiga kreativitet. Rapparen Timbuktu, en malmörektor från en utsatt skola och en forskare på skolans digitala kompetenser möttes under ledning av Tobias Degsell (som också deltog i vår Kunskapsmiljömässa II i maj) för en inspirerande diskussion om potentialer som kan frigöras även i utsatta områden. Även här har Linnéuniversitetet ett innovativt grepp med Det kulturella universitetet där jag rekommenderar besök på Kalmar konsthall där våra Artists in residence ställer ut i sommar.

Sammanfattningsvis ser jag att vårt eget arbete med att stärka kunskapsbildning som förenar akademiskt djup med förmågan att knyta samman forskning, utbildning och samverkan som behövs för att möta samhällsutmaningar och frigöra framtidsmöjligheter ligger helt rätt i tiden.

Vi tar fatt i det arbetet igen i augusti, men först önskar jag alla en riktigt skön sommar!

Linnaeus University – in the centre of society

During the Almedal Week, ‘sustainability’ proved to be a strongly used keyword. The role of knowledge development cropped up too – together with a formidable and stimulating breadth of interests from beekeeper associations, humanists, car dealers, builders, start-up companies and digital AI providers – not to mention politicians!

This year, the Linnaeus University is partaking with a number of researchers in areas such as education, police, health, etc., and we also have our own popular forum for discussions and collaborations. On Tuesday morning, the University Student Health participated in an important discussion about ill-health among young adults and how this can best be prevented. That which is vulnerable and stressful in a new study environment must be taking into consideration and put into context before becoming an asset. The next day, Ola Kronkvist held a convincing discussion with the Swedish Police Union and politicians about police training programmes becoming fully academic with the aim of creating a world-class police force.

It would be impossible to touch upon everything here – including the activities of our own researchers. Not keeping an open mind and allowing yourself to be surprised, however, would be to deny yourself the opportunity of benefiting from the diversity at Almedalen. For example, until invited to taste a piece of herring, I was completely unaware of the herring stocks in the south regions of the Baltic Sea having reached dangerously low levels. And when popping into ‘Humtank’, the national humanistic think tank to which the University contributes, I came to listen to a short talk about how every powerful dystopia always comes with an implied contrasting utopia. This felt a little bit more promising in the face of so many apocalyptic futures!

Many sessions that I follow are about the benefit of research and the structure and interaction of our knowledge system. Facing yet another major reformation of the teacher training programme, the universities urge all politicians to ‘reflect and reconsider!’ Despite all good intentions and a desire to micromanage, it will not be to the advantage of everyone – instead, it is time to put more trust in teacher professionalism.

Another important question that I often come across is how to best promote and unite cultural, artistic and aesthetic competencies with scientific deliberations and the inevitable creativity of mankind. Under the direction of Tobias Degsell (who also participated in our Knowledge Environment Fair II in May 2019), the rapper Timbuktu, a head teacher from a disadvantaged school in Malmö and a researcher in the field of school digital capabilities met to discuss how to free the latent potentials of deprived areas. The Linnaeus University is once again taking an innovative approach with ‘The Cultural University’ and I especially recommend visiting Kalmar Art Museum where our current ‘artists in residence’ will be showing their work this summer.

To sum up, our own efforts to strengthen the development of knowledge and unlocking academic literacy and the ability to link research, education and collaboration so as to better meet societal challenges and find future opportunities are, I feel, well timed and effective.

Let us continue this good work in August but before then, I would like to take this opportunity to wish you all a wonderful summer holiday!

 

Det här inlägget postades den juli 4th, 2019, 14:12 och fylls under blogg

5 svar till “Universitetet mitt i samhället”

  1. Hazar skriver:

    Hej jag heter hazar bor i Kalmar jag har en fråga men jag vet inte hur mycke kan ni hjälpa mig jag visste inte vem ska jag kontakta engoande min fråga tänkte prova här hoppas ni kan hjälpa till, jag vill fråga efter cafeterian i linneuniversitet vid baronen att ta över cafeterian om ni kan hjälpa mig på nått sätt jag kommer vara tacksam mvh, hazar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *