UX på ELUGswe i Jönköping

16:31 by Tove Lorentzon

Idag har UX-gruppen varit på ELUGswe (Ex Libris User Group Sweden) och deltagit på deras vårmöte i Jönköping. Vår programpunkt hade rubriken “Bli logisk annars jävlar! Om användaren och Primo” Vi presenterade vårt arbete med användarstudier på OneSearch så här långt. Vår idé var att prata om att användarstudier inte behöver vara så omständliga för att ändå ge ett intressant och användbart resultat. Efter vår presentation hade vi gruppdiskussioner där vi pratade kring frågeställningarna: “Hur utvecklar ni Primo tillsammans med användaren just nu? Finns det utveckling vi kan samarbeta kring?”

Det var en givande diskussion som förhoppningsvis sått några frö till kommande samarbeten och undersökningar.

Comments are closed.