VFU-studenter gör UX

15:17 by Tove Lorentzon

Idag har våra studenter som läser på biblioteks- och informationsvetenskapliga programmet och som den här veckan gör sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) hos oss, provat på att göra en UX-undersökning av kurslitteraturen på biblioteket. De använde sig av metoden att samla in skriftliga kommentarer på papper där en kan skriva vad en gillar på den ena sidan och vad en inte gillar på den andra. Metoden är enkel både att förklara och att genomföra. Dessutom går det ganska snabbt att få in en stor mängd data. VFU-studenterna upplevde att det var lätt att få in svar och att få personer att svara eftersom det går snabbt att svara. Ett exempel på att UX inte behöver vara så komplicerat. Nu återstår att bearbeta materialet och det är ju en annan historia som kan ta lite tid…

 

Comments are closed.