UX:a – inte alltid det lättaste

13:13 by Tove Lorentzon

Idag var tanken att vi skulle göra en uppföljning av förändringarna i vårt söksystem OneSerach som vi UX:at under den senaste tiden. Planen var att göra korta intervjuer med personer som använder söksystemet vid våra sökdatorer. Med oss hade vi en intervjumall och mutgodis. Redan när vi kom ut till sökdatorerna insåg vi att det inte var just några personer i biblioteket vid den tidpunkt vi hade valt. När det dök upp en person provade vi att göra intervju med hen. Vi kunde snabbt konstatera att idén med att be någon som var helt upptagen med en annan uppgift än det vi var intresserad av inte var så lyckat. Att ställa våra specifika frågor om förändringar i systemet funkade inte på det sättet som vi hade hoppats.

Så efter detta första försök bestämde vi oss för att göra ett nytt försök under andra omständigheter: Vår plan är nu att vi tar med oss en dator ut och ställer oss ute i biblioteket där personer rör sig. Vi tänker stoppa dem i farten och be dem om att hjälpa oss med att svara ett par frågor. Vi använde ett liknande sätt att arbeta när vi gjorde love-and breakup-letters och cardsorting. Kanske är detta ett bättre sätt? Vi testar oss fram och återkommer med hur det gick.

Bättre lycka nästa vecka!

Comments are closed.