Uppföljning av vår UX:ade söktjänst

15:35 by Tove Lorentzon

Efter förra veckans mindre lyckade försök att göra en uppföljning av vår UX:ade söktjänst OneSearch, tog vi idag nya tag. Mot bakgrund av upplevelsen från föregående vecka hade vi tänkt om vad det gällde upplägg för undersökningen. Idag valde vi att utföra vår undersökning på en välbeprövad plats i biblioteket, där vi gjort de flesta av våra UX-undersökningar. Det visade sig nästan direkt vara ett bra val. Placeringen är avgörande för hur undersökningen blir. Platsen som vi stod på idag är belägen mitt i biblioteket i ett stråk där det rör sig mycket besökare. Vår upplevelse är att det är lättare att stoppa personer som är i rörelse, snarare än att gå fram till personer som står still eller är upptagna med något. Mötena ute i biblioteket blir oftast positiva och ofta har de vi frågar tid att stanna och prata med oss en stund. Det är klart att en Dumlekola eller två inte heller är så dumt…

Målet för dagens korta samtal var att få reda på hur de förändringar som gjorts i söktjänsten OneSearch uppfattas. Så vi bad ett antal personer att ge oss sina synpunkter på den nya fulltext-knappen samt de förändringar som gjorts i begränsningsmöjligheterna. Vi kunde ganska snart se ett mönster i det som sas och utifrån det kan vi dra slutsatsen att vi kommer att behöva arbeta vidare med utformningen av både fulltext-knappen och peer-review-filtret. Det påminner oss också om att det som vi utformar eller förändrar i ett system inte nödvändigtvis uppfyller de behov som våra användare har.

Comments are closed.