Presentation om UX för UB:s personal

28 February, 2019

I dag höll UX-gruppen en presentation för övriga intresserade medarbetare på UB. Utgångspunkten för presentationen var de love and break-up letters som skrevs till UX från UB:s personal på personaldagen i december. Presentationen var uppbyggt utifrån följande teman som vi hade identifierat i breven:

 • UX som fenomen. Fokus på UX-historia.
 • Användarundersökningar. Skillnaden mellan traditionella undersökningar och UX-undersökningar.
 • Urval och arbetssätt. Hur många ska vi fråga när vi gör en undersökning? Här pratade vi även om verksamhetsstyrd UX.
 • Inkluderande förhållningssätt. Varför det är bra om vi når olika kategorier av användare i UX-arbetet.
 • Profession och användare. Vår roll i UX-arbetet är att utarbeta undersökningar, tolka resultat och utveckla tjänster.

Presentationen var en del av vårt arbete med att fördjupa UX-kompetensen på UB. Vi vill återigen tacka för alla fina brev. Vi fick själva möjlighet att fördjupa oss och reflektera, samtidigt som vi fick dela med oss till våra kollegor.

Att arbeta verksamhetsnära och inspireras vidare

14 February, 2019

 Det blev mycket tankar kring att arbeta verksamhetsnära och hur man gör det till en styrka när vi träffades för ett UX-möte i de nya lokalerna på Radix, Universitetskajen i Kalmar, igår. Anna och Tove rapporterade från nätverksträffen i Stockholm och vi hade ett förberedande möte med Emelie från Leganto-gruppen för att få ögonen på vilken typ av UX-undersökningar som kan bli aktuella där. Så kul att också få en testkoll på systemet!

Inför mötet hade vi läst Andrew Asher och Susan Millers “So You Want to Do Anthropology in Your Library? or A Practical Guide to Etnographic Research in Academic Libraries” vilken vi diskuterade och även vävde in i dagesn arbete/diskussioner i stort. Något av det vi tar med oss är hur vi ska lyckas ge UX-arbetet på UB så bra förutsättningar som möjligt, från allt vad gäller planering, tidsramar, rollfördelning osv. Vi har påbörjat resan om att formalisera detta, men vi känner att vi inte har nått fram ännu, utan har några saker som vi kan utveckla här!  Vi resonerade även kring om vi skulle kunna använda kundresan för att utvärdera våra egna undersökningar?

Mer UX-inspo kan vi kanske få från Göteborg som har instagramkontot Greppa UX (greppaux) och som nu också ska starta podd vad vi förstår! Roligt!

 

 

UX-träff på Anna Lindh-biblioteket

24 January, 2019

Idag har vi varit på en inspirerande UX-eftermiddag på Anna Lindh-biblioteket. Ett nätverk som förhoppningsvis kommer att bli ett permanent nätverk. Vi hoppas på det! På agendan stod erfarenhetsutbyte, praktiskt testande av UX-metoder, samtal om UX och nätverkande. Vi testade customer journey och att intervju varandra enligt design thinking-metod.

Det är inspirerande att mötas och dela både vad som varit framgångsrikt och vad som är utmaningar. Många pratade om att det är lätt att samla in material, men svårare att analysera och ta hand om datan. Planer finns på att detta ska bli temat för kommande nätverksträff.

Vi ses i Lund i oktober!

Nytt år – många spår

16 January, 2019

Idag samlade vi oss för att skissa upp en plan för UX-arbetet 2019 och frågade oss samtidigt: Vart vi är på väg?

 • Hur långt har vi kommit med ämnesguiderna? Det insamlade materialet i form av cardsorting är överlämnat till arbetsgruppen för ämnesguiderna.
 • Under året kommer vi på UB att testa ett Alma-integrerat system för hantering av kurslitteratur: Leganto. Detta behöver UX:as ur lärare- och student-synvinkel. Samarbete med gruppen som arbetar med kurslitteraturservice är i gång.
 • I morgon påbörjas ett UX-arbete om studiemiljöerna. Det kommer mera info om detta under projektets gång.
 • Vi planerar att hålla ett internt kompetensutvecklingstillfälle i februari.  Då kommer vi att ta avstamp i de Love- and breakup-letters som skrevs vid personalmötet i Färjestaden.
 • Kommande vecka åker ett par av oss på UX-träff i Stockholm där vi kommer att träffa UX:ande kollegor från hela landet. Vid träffen kommer vi att presentera vårt paper från Mötesplatskonferensen. Förhoppningen är att vi på träffen knyter nya kontakter, får inspiration och får testa metoder.
 • UX-gruppen fortbildar sig genom att läsa och diskutera artiklar. Just nu intresserar vi oss för artiklar om urvalsprinciper.

 

Love- and breakup-letters på personalmöte

13 December, 2018

Vid gårdagens personalmöte fick vi tillfälle att både prata och testa UX tillsammans. Metoden för dagen var love- and breakup-letters. Uppmaningen var att skriva till UX som fenomen. Efter ett år med UX ville vi göra detta för att få en förståelse för var vi står, sätta ord på de tankar och känslor som finns – och samtidigt få en temperaturmätare som säger något om hur långt vi kommit i UX-mognad på UB. Under ett par minuter fick var och en skriva ett valfritt antal brev. Breven sattes upp så att alla kunde ta del av dem. Vi fick in flera välformulerade, tänkvärda och intressanta brev.

UX-gruppens idé är att använda breven som en del av vårt arbete under 2019. Så vi säger tack för denna något tidiga julklapp i form av uppslag inför kommande UX:ande!

Från oss alla i UX-gruppen: En riktigt god jul och ett gott nytt UX-år. <3

UX:are på chefsmöte

12 December, 2018

Intresset för UX är stort och växande i biblioteksvärlden. Många universitetsbibliotek har kommit en bit på väg, och folkbiblioteken vill också med på tåget och tillvarata användarperspektivet i sitt arbete! Heja! Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg kontaktade för en tid sedan oss på Linnéuniversitetet med ett önskemål om att vi skulle hålla en programpunkt om UX på ett chefsmöte och igår, den 11 december, var Tove och Jennie på Kulturkuben i Karlskrona och pratade om grunderna i UX och hur vårt första år med UX har sett ut.

Det var ett femtontal chefer som under förmiddagen arbetat med design thinking och som nu fick en första introduktion till ämnet, metoderna och en bild av det rent praktiska arbetet. Kanske kan det bli mer samarbete av något slag i framtiden?!

5 December, 2018

Ibland får vi anledning att göra en snabb ux-undersökning mest för att demonstrera metoden i ett sammanhang. Eftersom Linnéuniversitetet testar Leganto (ett dynamiskt online-verktyg som tillgängliggör kurslitteratur och övriga kursresurser för studenter och som kan främja arbetsflöden och kommunikation mellan lärare och bibliotek) under läsåret 2018-19, så ville vi på vårt sektionsmöte i Medieförsörjning  få ett svar på var studenter tycker det krånglar eller vad de tycker fungerar med det befintliga kurslitteratursystemet. Vi gjorde tre frågor med fyra svar var som de fick svara på genom att sätta olikfärgade pluppar i prioriteringsordning.
Sektionen består av 16 personer och vi gick ut två och två och fick snabbt svar från drygt 40 studenter. Svaren är inte analyserade ännu men metoden kändes lätt att genomföra i en stor grupp.

Nätverket

27 November, 2018

Idag av alla dagar, en enkel tisdag i november när termometern stod på käcka -5°C, satte vi oss ner i UB3009 i Växjö, Kronobergs län för det allra första mötet i vårt nystartade nätverk som för närvarande består av UX-arbetande personal från Malmö, Göteborg, Karlstad och Linnéuniversitetet. Ett UX-nätverk har länge stått på önskelistan för att ge och få inspiration och inte minst för att utveckla vårt arbete, så det kändes härligt att äntligen vara igång!

Dagen var inspirerande redan från start. Vi lyssnade till hur Linn och Emma från Göteborgs universitet arbetat med framförallt studiemiljöerna på samhällsvetenskapliga biblioteket. En karta med färgpluttar där användare smidigt kunnat markera vilka ytor de tycker om och inte – vilken bra idé! Linda från Malmö berättade om arbetet med att förbättra bibliotekets Discoverysystem, vilket var extra kul att få ögonen på med tanke på vårt egna arbete med OneSearch…!

Efter att lyssnat på varandras UX-upplägg och organisation gav vi oss itu med att testa ett par olika metoder. Metoder  vi provade var en variant av kognitiva kartor, observationer av studiemiljöer och slutligen, det som gav oss vissa indikationer på några delar att undersöka och utveckla ytterligare i framtiden, en “user journey” – användarresa. Användarresan gick till så att de som var nya på vårt bibliotek skulle söka fram en bok och sen hitta den på hyllan. Med tanke på att alla deltagare var bibliotekarier så låter uppgiften i teorin ganska simpel. Verkligheten var en annan! Det visade sig finnas flera ställen på UB, både i katalogen och lokalen, som kan göra det svårt för våra användare. Utvecklingspotential hittade vi i skyltning, i karta och i hyllsystemet. Här kan det finnas grund för en vidare undersökning med våra egentliga användare för att se om samma eller liknande saker uppkommer.

Att ha testat en metod på detta sätt, i ett lösare sammanhang kan göra att det känns enklare i skarpt läge och vi i gruppen fick också möjlighet att känna på hur det är att vara på andra sidan, att fungera som användare, vilket förhoppningsvis kan göra oss mer inkluderande och förstående i mötet med användarna bland annat. “Nu förstår jag vad många steg våra studenter kan ha gått igenom när de kommer till oss i disken och frågar”.

Vi ser fram mot vad vårt fortsatta samarbete i nätverket kan komma att ge! I vår hoppas vi mötas i Göteborg men fram till dess följer en fortsatt god dialog kring UX-metoder, -frågor och idéer!

 

Färska tomteskum och planering av nätverksmöte

21 November, 2018

Ja, här fokuserar vi på det väsentliga först – hur ovanligt är det inte med färska tomteskum? Vi slår till med en gång såklart! Idag har vi också träffats och planerat nätverksmötet den 27 november där kollegor från Malmö och Göteborg kommer till oss i Växjö för att dela idéer och erfarenheter kring UX och också för att  jobba lite med metoder rent praktiskt! Vi ser så mycket fram emot detta!

Andra saker som vi har lagt tid på under dagen är att planera UX-inslaget på kommande VFU-vecka, fortbildning, vår One Search-uppföljning och lite kommande UX-närvaro på diverse arenor.

Uppföljning av vår UX:ade söktjänst

14 November, 2018

Efter förra veckans mindre lyckade försök att göra en uppföljning av vår UX:ade söktjänst OneSearch, tog vi idag nya tag. Mot bakgrund av upplevelsen från föregående vecka hade vi tänkt om vad det gällde upplägg för undersökningen. Idag valde vi att utföra vår undersökning på en välbeprövad plats i biblioteket, där vi gjort de flesta av våra UX-undersökningar. Det visade sig nästan direkt vara ett bra val. Placeringen är avgörande för hur undersökningen blir. Platsen som vi stod på idag är belägen mitt i biblioteket i ett stråk där det rör sig mycket besökare. Vår upplevelse är att det är lättare att stoppa personer som är i rörelse, snarare än att gå fram till personer som står still eller är upptagna med något. Mötena ute i biblioteket blir oftast positiva och ofta har de vi frågar tid att stanna och prata med oss en stund. Det är klart att en Dumlekola eller två inte heller är så dumt…

Målet för dagens korta samtal var att få reda på hur de förändringar som gjorts i söktjänsten OneSearch uppfattas. Så vi bad ett antal personer att ge oss sina synpunkter på den nya fulltext-knappen samt de förändringar som gjorts i begränsningsmöjligheterna. Vi kunde ganska snart se ett mönster i det som sas och utifrån det kan vi dra slutsatsen att vi kommer att behöva arbeta vidare med utformningen av både fulltext-knappen och peer-review-filtret. Det påminner oss också om att det som vi utformar eller förändrar i ett system inte nödvändigtvis uppfyller de behov som våra användare har.