Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling

Postat den 18th december, 2019, 10:53 av Peter Aronsson

2019-12-18

Linnéuniversitetets nya vision, Vision 2030, är uppfordrande och inspirerande. Den samlar ihop akademiska värden, våra egna investeringar som lärosäte och möter framtidens behov.

Agenda 2030 är en bred summering av de utmaningar världens lärosäten nu måste bidra till att möta. När universitet från alla världens hörn möttes i november (genom UNESCO-organet IAU) kunde jag konstatera att vi här glädjande nog är en del av ett internationellt nätverk med delad värdegrund där kunskap och samarbete sätts i högsätet. Sådana behövs idag mer än någonsin. Frågan var inte om Agenda 2030 var relevant utan hur vi bäst bidrar.

För insikten är också att inget land och ingen institution kan klara det själva. Samverkan med andra offentliga och privata aktörer måste bli starkare och mer resultatinriktad.

Med nya kunskapsbidrag från forskningen är det via våra studenter vi med kraft för ut de kompetenser som krävs. 2017 gav UNESCO en kraftfull lista med centrala kompetenser för hållbarhetsarbete:

  1. Förmågan att föreställa oss flera framtider
  2. Förstå hur hela system fungerar och vår egen roll i dessa
  3. Agera strategiskt och normativt
  4. Samarbetsskickligheter för integrerat problemlösande

Jag har fångat dessa från Vinnovas helt färska inspel till det långsiktiga kunskapspolitiska arbetet nästa år, ”Forskningspolitik för en kunskapsberoende värld – samling för samverkan”.

Det är en ovanligt spänstig och stimulerande läsning för att vara en statlig rapport. Kapitel 8 visar vad som måste göras för att möta hållbarhetsfrågorna (börja läsa där) och de övriga visar sen vad vi redan gör och vet kring innovationssystem, livslångt lärande, excellenssatsningar, samverkan och infrastruktur. Ur det får vi vägledning om vad som behöver göras. Jag vill bara peka på tre tydliga lärdomar:

  • Universitetens breda kompetenser är avgörande för att kunskapsförsörja den komplexa problemlösning som hållbarhetsfrågorna kräver.
  • Lärosätena behöver öka takten i sin modernisering för att fylla kunskapsbehoven, i intensiv samverkan med andra aktörer.
  • Betydelsen av en god högskolenärvaro i hela landet är avgörande för både industri och välfärdssektor. Villkoren är alldeles för svaga utanför storstadsregionerna och måste förstärkas.

Som avslutning vill jag återvända till Linnéuniversitetet där vi påbörjat bygget av kunskapsmiljöer som ligger i framkant av den utveckling jag tecknat här.

Som avslutning på terminen kunde vi lansera en stor gemensam satsning på Skogens värden. Satsningen på 300 miljoner under 10 år har formats tillsammans med Södra och IKEA (och vi välkomnar fler parter), och sträcker sig över fakultetsgränser för att skapa och lyfta expertkunnande in i helhet och skapa den bästa tänkbara utbildningen av framtidens studenter.

Arbetet med att hitta fler samarbeten som hjälper oss och våra partners att skapa bästa framtidsförutsättningarna fortsätter. Vi har fler styrkeområden där startsträckan är kort: Vi ska lansera fler civilingenjörsutbildningar, centrum för ledarskap har förstärkts med medel från Tillväxtverket, E-hälsa, datavetenskap, kulturella näringar, hälsa, vatten, livsmedel – för att nämna några.

För att gå fram med bästa kvalitet och snabbt nog behöver vi växande samarbeten och engagemang. Vi får sedan i år extra stöd från en extern grupp ledd av Kristina Alsér som tog initiativ till ett första välbesökt Strategiskt samtal. Det kommer att följas av fler.

Med denna glimt från slutet av 2019 som markerar en stark början för arbetet med Vision och strategi 2030 vill jag önska alla en riktigt god jul och gott nytt år!

Det här inlägget postades den december 18th, 2019, 10:53 och fylls under blogg

Ett svar till “Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling”

  1. Verkligen intressant, stort tack!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *