Author Archive

UXlibs dag 2

Tuesday, June 18th, 2019

Under konferensens andra dag fick vi veta att 25 delegater var från Sverige. Det kanske är dags för en svensk UX-konferens på motsvarande sätt? Tidigare har alla UXlibs-konferenser varit i Storbritannien. Det skulle också vara bättre för miljön.

Det övergripande temat för detta års upplaga av konferensen var UX-design och idégenerering. Andy Priestner, en av arrangörerna, gick rask igenom varför vi är så dåliga på idégenerering.

 

 

 

 

 

 

 

Vi fick ta del av flera lyckade projekt där användarna varit med och förändrat rum på bibliotek som tidigare varit ödsliga och tråkiga till välanvända och välkomnande.
Kista stadsbibliotek ville skapa en skön miljö med hjälp av användarna. När det var färdigt hade de även ställt två solstolar inne i miljön men då gick ingen in och vid nästa undersökning flyttades de ut för att lyfta fram stämningen i rummet. De två nedre bilderna visar miljön framför informationsdisken före och efter resultatet av de UX-undersökningar som gjorts.

Efter UX

 

Före UX

Efter UX

Dagens första keynote var Anneli Friberg, från Linköpings UB.

Hon framhöll att det är stor skillnad mellan användarperspektiv och användarens perspektiv och oftast nöjer vi oss med användarperspektiv. Hon pratade vidare om ledning och menar att ledning är så viktigt och vi kan alla vara ledare:

”The core of leadership is compassion and kindness” Michael West, Lancaster library

”Failure is success in progress” och “Continuous improvement is better than delayed perfection”

En kan leda genom bra exempel – Leda genom att rensa banan – leda genom att stärka personalen.
Alla kan göra detta – alla kan vara och är ledare.

Hon delade med sig av en pilot I Linköping som blev ett misslyckande. Det handlade om en Librarian hotline. När någon som satt i biblioteket ringde skulle en bibliotekarie genast dyka upp. Det blev inte en succé – men filmen om det blev det! Anneli menade att vi lär oss mycket av våra misstag och nästa gång gör vi det kanske på ett lite annat sätt. Vi blir också modigare om vi vågar bjuda på det som inte blir så bra.

Ett annat tips Anneli gav var att använda  kamera och gå runt i biblioteket. På det sättet upptäckte hon t ex behovet av ståbord för studenter. De hade ställt upp stolar på borden och använde det som ståbord. På så sätt gick det att få beställa ståbord till biblioteket. Likaså att studenterna hängde sina kläder i bokhyllorna och kunde på så sätt motivera köp av klädhängare.

Kreativ lösning

Nästa keynote speaker var Penny Andrews och det handlade om neurologisk mångfald och inkludering. De flesta säger aldrig till om de tycker det är något som är fel. Även om det finns kontaktsidor så kommer de flesta inte höra av sig.  Det är viktigt att inkludera alla från början, inte ha speciella sidor på webben eller speciella rum för användare som är funktionsvarierade. Inkludera alla från början!

Inkludera alla från början

Tim Graves från Sussex berättade när han med hjälp av UX-undersökningar ändrade deras karta och därmed fick 60% färre frågor i informationsdisken. Först tog han bort i stort sett allt och försökte göra en karta liknande tunnelbanekartan som en pre-prototyp. Han visade för några få som dissade den och fick jobba om den. Gjorde en prototyp som de första användarna tyckte var ok att gå vidare med och sen utvecklade han den hela tiden med hjälp av användarna. Tim sa att alla kan göra detta, inga systemkunskaper behövs och han delar gärna kod.

Efter detta kom sketching med Magalie Le Gall & Maus Puaud från Frankrike, min personliga favorit! ”A picture is worth ten thousand words”

Tillåt dig att rita hur det än ser ut.Det är lättare att komma ihåg bilder. Låt studenterna rita sitt bibliotek som de vill ha det. Sitt drömbibliotek.

På workshopen fick vi först värma upp med att höra ett antal ord och sen rita varje ord i 20 sekunder.  Ex på ord var: adventure, glimpse, budget, feedback m.m. Testa gärna!

Hur ritar en Diversity?

Sen fick vi göra små berättelser, storyboard om våra ux-dagar. Jättesvårt men helt klart vill jag kunna använda denna metod i vårt UX-arbete. Det var fler presentationer och workshops men de här fastnade jag mest för.
Sedan var det middag med stand up comedy med Sarah Mann och protestsånger med Grace Petrie. Kolla gärna in Gracie här: http://gracepetrie.com
Kvällen avslutades med stor quiz och det var bra att ha många nationaliteter i sitt lag. (Vi hade 7 och kom 2:a. Undrar hur många det vinnande laget hade?). En av de stora fördelarna med den här typen av konferenser, hands on och många sociala inslag, är att en får så många nya kontakter att höra av sig till om en undrar något. Nästan alltid finns det något bibliotek som gjort något liknande som det vi själva håller på med. Det öppnar också för erasmus-utbyte med andra bibliotek som har något att lära oss inom UX. För att inte tala om alla nya vännar!

 

UXlibs, prekonferens

Saturday, June 15th, 2019

Idag började UXlibs V. En årlig UX-konferens som alltså hålls för femte gången i Storbritannien med workshops och föreläsningar varvat. Temat för årets konferens är design, idégenerering och prototyper.

Efter en lång tågresa kom jag fram till London söndagkväll (reste 04:50 från Lund)

Först talade Andy Priestner om post-it och pennor och vikten av att inte bara samla in utan göra något med materialet. Han menar att alltför ofta stannar UX-arbetet på biblioteken med insamlandet och analyserandet och kanske med att tillsätta en utredning. Därför fick vi arbeta med idégenerering och prototyper. Det ligger i linje med årets tema på konferens. Det gäller att snabbt se till att det händer något med det insamlade materialet. Det ska inte bli färdigt först och vi ska inte sträva mot perfektion.

Sedan började vi jobba i grupp  med idégenerering. Ingen idé är för dum eller för fantasifull och många idéer är bättre än få bra idéer. Tänk inte på vad som är möjligt eller vad det kostar. Använd fantasin och var kreativ var budskapet. Det är mer effektivt att alla tänker själva först och sedan i grupp än att börja med brainstorming.  Alla försök kan förklaras och försvaras med “Det är bara en pilot”.

Av alla deltagares individuella idéer  valde sen två grupper varsin idé att utveckla. Hur vi gör oss av med alla kopior och kopiatorer var den min grupp bestämde sig för. Det blev en otroligt kreativ process och det ropades från alla delar av rummet och vi sorterade lappar för glatta livet.

På kvällen var det mingel med kollegor, lilla bilden fr New York, Sydafrika och England och p[ den andra pubquiz i ett lag med 8 nationaliteter.

Härligt att vara här igen!

Ux och sociala medier

Tuesday, April 2nd, 2019

Vi hade ett möte om våra sociala medier och hur vi ska jobba med dem. Vad vill studenterna se på facebook, funderade vi. Varför inte fråga dem? Vi bestämde oss att fråga minst fem var men det var så roligt så det var svårt att hålla sig till bara fem.

Till vårt nästa möte har vi med oss massor av synpunkter att analysera och tänker att vi måste bli bättre på att fråga varje gång vi tänker på vad våra användare vill 🙂

Ett litet axplock av vad de sa:

”Jag sitter här och tittar på studenter som liksom jag pluggat här i tre år. Jag vill veta vad de gör. Intervjua dem!”

“Berätta om att en kan ha praktik utomlands”

“Bakom kulisserna på UB. Eller förresten i alla hus. Visa upp bibblan för studenterna, många vet inte att de här miljöerna finns”

“Intervju med forskare om forskning”

“Information om öppettider och drop in”

“Skriv trevligt om den fina miljön – många vet inte hur fint det är att plugga här. Bilder från de olika miljöerna, massor av bilder”

“Jag läste jag för kanske två år sedan ett “roligt” men intressant inlägg om semikolonet, dess användning och historia – vilket jag konstigt nog kommer mycket väl ihåg (Jag tror det var på UB-sida, eller så var det Linnéuniversitet i sig… nu blev jag osäker). Det var i alla fall ett inlägg jag uppskattade !”

“Vi vet ej vad biblioteket gör. Det skulle vara kul att få veta. Har ni till exempel föreläsningar eller evenemang här?”

“En ungdomlig ton – mer skön approach”

“Visa upp att biblioteket är ett bra hängställe, man kan komma hit bara för att komma hemifrån och vara på ett skönt ställe!”

 

Kan vi leva upp till detta? Det får vi se efter vi analyserat svaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wednesday, December 5th, 2018

Ibland får vi anledning att göra en snabb ux-undersökning mest för att demonstrera metoden i ett sammanhang. Eftersom Linnéuniversitetet testar Leganto (ett dynamiskt online-verktyg som tillgängliggör kurslitteratur och övriga kursresurser för studenter och som kan främja arbetsflöden och kommunikation mellan lärare och bibliotek) under läsåret 2018-19, så ville vi på vårt sektionsmöte i Medieförsörjning  få ett svar på var studenter tycker det krånglar eller vad de tycker fungerar med det befintliga kurslitteratursystemet. Vi gjorde tre frågor med fyra svar var som de fick svara på genom att sätta olikfärgade pluppar i prioriteringsordning.
Sektionen består av 16 personer och vi gick ut två och två och fick snabbt svar från drygt 40 studenter. Svaren är inte analyserade ännu men metoden kändes lätt att genomföra i en stor grupp.

Nätverket

Tuesday, November 27th, 2018

Idag av alla dagar, en enkel tisdag i november när termometern stod på käcka -5°C, satte vi oss ner i UB3009 i Växjö, Kronobergs län för det allra första mötet i vårt nystartade nätverk som för närvarande består av UX-arbetande personal från Malmö, Göteborg, Karlstad och Linnéuniversitetet. Ett UX-nätverk har länge stått på önskelistan för att ge och få inspiration och inte minst för att utveckla vårt arbete, så det kändes härligt att äntligen vara igång!

Dagen var inspirerande redan från start. Vi lyssnade till hur Linn och Emma från Göteborgs universitet arbetat med framförallt studiemiljöerna på samhällsvetenskapliga biblioteket. En karta med färgpluttar där användare smidigt kunnat markera vilka ytor de tycker om och inte – vilken bra idé! Linda från Malmö berättade om arbetet med att förbättra bibliotekets Discoverysystem, vilket var extra kul att få ögonen på med tanke på vårt egna arbete med OneSearch…!

Efter att lyssnat på varandras UX-upplägg och organisation gav vi oss itu med att testa ett par olika metoder. Metoder  vi provade var en variant av kognitiva kartor, observationer av studiemiljöer och slutligen, det som gav oss vissa indikationer på några delar att undersöka och utveckla ytterligare i framtiden, en “user journey” – användarresa. Användarresan gick till så att de som var nya på vårt bibliotek skulle söka fram en bok och sen hitta den på hyllan. Med tanke på att alla deltagare var bibliotekarier så låter uppgiften i teorin ganska simpel. Verkligheten var en annan! Det visade sig finnas flera ställen på UB, både i katalogen och lokalen, som kan göra det svårt för våra användare. Utvecklingspotential hittade vi i skyltning, i karta och i hyllsystemet. Här kan det finnas grund för en vidare undersökning med våra egentliga användare för att se om samma eller liknande saker uppkommer.

Att ha testat en metod på detta sätt, i ett lösare sammanhang kan göra att det känns enklare i skarpt läge och vi i gruppen fick också möjlighet att känna på hur det är att vara på andra sidan, att fungera som användare, vilket förhoppningsvis kan göra oss mer inkluderande och förstående i mötet med användarna bland annat. “Nu förstår jag vad många steg våra studenter kan ha gått igenom när de kommer till oss i disken och frågar”.

Vi ser fram mot vad vårt fortsatta samarbete i nätverket kan komma att ge! I vår hoppas vi mötas i Göteborg men fram till dess följer en fortsatt god dialog kring UX-metoder, -frågor och idéer!

 

Färdigt paper!

Friday, September 7th, 2018

Äntligen är arbetet med vårt paper till Mötesplats profession färdigt. Hoppas vi syns i Växjö den 22-23 oktober.

Finns att läsa på konferensens sida

OBS, vi är sju som skrivit det!

 

Inkluderande design

Thursday, June 28th, 2018

På UXlibs i Sheffield föreläste Sara Lerén väldigt inspirerande om Inkluderande design och det spelades inte in men här är ett liknande föredrag som hon höll i Finland för ett par år sen för alla som längtar efter att höra mer av Sara.

Nya fasetter

Tuesday, June 5th, 2018

Efter vår card sorting light och våra scenarier hade vi ett förslag. Kanske så här?