15:22 by anhaab

Ibland får vi anledning att göra en snabb ux-undersökning mest för att demonstrera metoden i ett sammanhang. Eftersom Linnéuniversitetet testar Leganto (ett dynamiskt online-verktyg som tillgängliggör kurslitteratur och övriga kursresurser för studenter och som kan främja arbetsflöden och kommunikation mellan lärare och bibliotek) under läsåret 2018-19, så ville vi på vårt sektionsmöte i Medieförsörjning  få ett svar på var studenter tycker det krånglar eller vad de tycker fungerar med det befintliga kurslitteratursystemet. Vi gjorde tre frågor med fyra svar var som de fick svara på genom att sätta olikfärgade pluppar i prioriteringsordning.
Sektionen består av 16 personer och vi gick ut två och två och fick snabbt svar från drygt 40 studenter. Svaren är inte analyserade ännu men metoden kändes lätt att genomföra i en stor grupp.

Comments are closed.