Lara har varit på intensivkurs i Wasa

11:05 by

Lara AndréIntensivkurs med skandinaviska kollegor i Wasa- studier kring hälsofrämjande och förebyggande arbete riktat mot ungdomar

 

Innan flyget bar av till Wasa var jag både förväntansfull och lite spänd, jag hoppades på att få fördjupa mina kunskaper i hälsofrämjande och förebyggande arbete och såg farm emot att få knyta nya kontakter med blivande kollegor runt om i norden dock var jag ganska spänd inför att få testa mina norska och danska språkkunskaper.

När vi anlände till Wasa i mitten på november möttes vi av ett vackert snöklädd landskap och kalla vindar, som då ännu inte riktigt hunnit ned över södra Sverige. Ganska snart fick vi uppleva att Wasa både var finskspråkigt som finlandssvenskt språkigt, till min stora lättnad talade våra studiekamrater från Wasa finlandssvenska. I våra studiegrupper kommunicerade vi var och en på sitt nordiska språk, det var en riktig utmaning att försöka förstå danskarna och framför allt norrmännen från Trondheim och det ledde till många goa skrattlJ

I tvärgruppen som jag tillhörde var vårt gemensamma studieämne sexualitet. Efter mycket intressanta diskussioner inom gruppen vad gäller hur man i olika länder arbetade hälsofrämjande och förebyggande bestämde, vi oss för att inrikta oss på att jämföra hur länderna arbetade med att förebygga oönskade graviditeter och förebygga sexuellt överförbara sjukdomar. När vi sammanställt vår kunskap blev det väldigt tydligt att skilda attityder som råder bland de nordiska ungdomarna gent emot olika preventivmedel har stor betydelse för förekomsten av oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar. Vi kom fram till att det hälsofrämjande arbetet för att minska de oönskade graviditeterna och de sexuellt överförbara sjukdomarna bör grundas i att arbetet inriktas på att öppna upp för dialoger mellan ungdomar och utbildad personal i området.

Efter att deltagit i intensivkursen har jag fått en djupare förståelse för vikten av att arbeta med attitydförändringar hos ungdomarna för att förebyggande och hälsofrämjande åtgärder ska kunna falla väl ut. Tack vare våra finlandssvenska vänner som bemött oss så gästvänligt fick vi även på kvällarna se de finska studenternas studentpub och blev bjudna på inhemsk mat som köttfärspiroger och fikabröd i form av ”julstjärnor”. Dessutom fick vi i vår tvärgrupp, möjligheten till att bada bastu som är ett måste om man är i FinlandJ. Tack vare intensivkursen i Wasa har jag också fått möjlighet att knyta nya kontakter med jätte trevliga blivande kollegor och kan varmt rekommendera andra studenter att ta chansen att förkovra sig utomlands!

Comments are closed.