Community health care Bobok

14:44 by sjukskoterskor

Hejsan!

Nu är jag och Stina tillbaka i “the ladies dorm” på universitetet efter 3 dagars hemsjukvård i byn Bobok. I torsdags morgon 6:30 åkte vi tillsammans med 10 sjuksköterskestudenter från universitetet med buss i ca två timmar till huset där vi bodde. På vägen dit stannade vi på “municipal health office” för att besöka borgmästaren och en typ av vårdcentral, borgmästaren var dock inte där men vi fick en rundtur på vårdcentralen. Vi gjorde även ett senare stopp på byns “health station”, även kallad “kliniken” som var en än mindre vårdcentral med två undersökningsrum varav det ena inte stod klart för att användas. Sjuksköterskor och barnmorskor arbetade på kliniken dit byns invånare kom för barnvaccination eller spontant vid sjukdom. De som arbetade där gjorde även hembesök till patienter som inte själva kunde ta sig till kliniken eller sjukhus, då de bodde långt upp i bergen med endast smala, branta stigar fram till deras hus. Barnmorskorna som arbetade på kliniken planerade tillsammans med mamman besök under graviditeten, förlossning och uppföljning efter graviditeten. I byn skedde de flesta förlossningar på kliniken men även i hemmet. Hembesök av sjuksköterskor och barnmorskor samt besök på kliniken var båda kostnadsfria.

Under vår praktik i Bobok skulle vi gå med de andra studenterna tillsammans med lärare och sjuksköterska från kliniken på hembesök till byns familjer. Här innebär hembesöken vård för samtliga familjemedlemmar med vårdbehov, inte enbart en vårdnadstagare. Exempelvis uppföljning hos mormodern i familjen efter en stroke och dessutom blodtrycksmätning hos övriga familjemedlemmar med känd hypertoni.

Första dagen, efter besöket på kliniken och byns skola, lagades en gemensam kvällsmat i huset där vi bodde. Dagen därpå klockan åtta på morgonen började vi en timmas vandring upp till byn där familjerna vi skulle besöka bodde. Fattigdom präglade byn, familjerna levde ett par generationer tillsammans i små, enkla hus. Många av de sjuka i familjerna var fysiskt hindrade från att ta sig från huset i och med den svåra framkomligheten. Jämfört med svensk hemsjukvård fanns här inga typer av sjuktransporter eller hjälpmedel för att förflytta patienten från hemmet till sjukhus eller klinik. Det är däremot mycket vanligt att familjemedlemmar vårdar och tar hand om varandra. Därför instrueras i vissa fall anhöriga och andra i byn hur de kan hjälpa den sjuke. Vi besökte totalt sju familjer under dagen med olika vårdbehov. I en av familjerna hade pappan drabbats en svårbehandlad coloncancer och vården var nu palliativt inriktad. Det var mamman i familjen som främst tog hand om honom i hemmet. De hade även en funktionshindrad trettonårig son med cerebal pares som vårdades av mamman. Besöket inriktades på att stödja familjen och kallades här för ett “spirituellt besök”, en av studenterna bad tex. en bön för familjen. Den tredje dagen gick studentparen till varsin tilldelad familj för ett återbesök och för att ge instruktioner till hur de självständigt kan förbättra sin hälsa. Vi följde med till en kvinna som efter en stroke var halvsidigt försvagad och gav instruktioner (kontrakturprofylax) för att motverka försämring. Efter lunch packade vi ihop våra saker och tog bussen hem igen. Nu är vi lediga i en dag för att sedan åka till ett nytt “community” på måndag morgon.

Tack och hej

Stina & Evelina

 

P.S

På grund av dåligt internet kommer detta inlägg en dag sent och utan bilder. Vi har för våra liv försökt att ladda upp några men det vill sig inte!

 

 

One Response to “Community health care Bobok”

  1. Judy says:

    Det var ett helt annat form av vård jämför med det ni har möt i Sverige. Hoppas att detta ger er nya inspiration i vårdandet!