Headerbild

Posts Tagged ‘futures literacy’

Futures Literacy Laboratory

Monday, September 25th, 2023

Cornelius Holtorf and Anders Högberg co-organized and co-ran (with C. Kavazanjian, UNESCO, Paris, N. Christophilopoulos, UNESCO Chair on Futures Research, Greece, and M. Packer, OECD/NEA, Paris) the first Futures Literacy Laboratory in collaboration between UNESCO and OECD/NEA.

Picture: Rebecca Tadesse, Head of Radioactive Waste Management and Decommissioning Division at OECD Nuclear Energy Agency, welcomes participants

Dedicated to exploring “The Future of Human Responses to Deep Geological Repositories” a total 17 international participants were present at the Lab which was held at the Swedish Radiation Safety Authority (SSM) in Stockholm (25 September 2023).

The Lab established the usefulness of the skill of futures literacy in the context of awareness preservation concerning long-term repositories of nuclear waste. Futures literacy encompasses both an awareness of the large significance of present-day assumptions about the future and an understanding of multiple alternative futures lying ahead of the contemporary world.

 

Visit from Cyprus

Friday, May 5th, 2023

We have been visited by Vicky Karaiskou, UNESCO Chair on Visual Anticipation and Futures Literacy towards Visual Literacy at the Open University of Cyprus. Her Chair is part of UNESCO’s Futures Literacy network, which is the context where we first met.

She offered a lecture on Visual Literacy for our students in Archaeology and took part in an informal seminar with colleagues where we exchanged view on issues of mutual interest in regard to UNESCO, the future, interpreting heritage, and teaching in the digital age. 

(Here are we together with my colleague Peter Skoglund.)

AI om kulturarv och framtiden

Tuesday, March 21st, 2023

Anders Högberg ställde några relevanta frågor om ‘heritage futures’ till ChatGPT. Här är svaren:

 

Vilken eller vilka olika framtider bevarar vi kulturarv för?

Vi bevarar kulturarv för framtiden i allmänhet, oavsett vilken framtida värld vi ser framför oss. Kulturarvet är en del av vårt gemensamma kulturarv som vi är skyldiga att skydda, bevara och överföra till kommande generationer. Genom att bevara kulturarvet kan vi lära oss av vår historia och förstå vår kulturella identitet och utveckling.

Men det är också viktigt att erkänna att kulturarvets betydelse och relevans kan skilja sig åt beroende på vilken kontext och vilken framtid man talar om. Till exempel kan en framtid där teknologisk utveckling spelar en central roll kräva att vi bevarar digitalt kulturarv, medan en annan framtid där miljöhoten är avgörande kanske kräver att vi fokuserar på att bevara och återställa miljö- och naturarv.

Sammanfattningsvis bevarar vi kulturarv för framtiden i allmänhet, men hur vi definierar, bevarar och förvaltar kulturarvet kan variera beroende på den specifika framtiden och de utmaningar och möjligheter som den erbjuder.


Till vilken nytta? Hur kan vi avgöra vad som är bra för framtida generationer?

Bevarandet av kulturarv är viktigt av flera skäl, bland annat:

  • För att bevara vår historia och kulturella arv: Genom att bevara kulturarvet kan vi lära oss av vår historia och förstå vår kulturella identitet och utveckling. Kulturarvet ger oss också en känsla av samhörighet med vårt förflutna och vårt samhälle.
  • För att främja turism och ekonomisk utveckling: Kulturarvet kan också ha en ekonomisk betydelse genom att främja turism och skapa arbetstillfällen inom området.
  • För att främja utbildning och forskning: Kulturarvet kan användas som en resurs för utbildning och forskning, vilket kan leda till nya upptäckter och förståelse.

När det gäller att avgöra vad som är bra för framtida generationer finns det ingen enkel formel. Det är viktigt att ta hänsyn till flera faktorer, inklusive den kulturella, sociala, ekonomiska och miljömässiga kontexten för framtida generationer.

En viktig del av att avgöra vad som är bra för framtida generationer är att ta hänsyn till deras intressen och behov. Det är också viktigt att vara medveten om de potentiella konsekvenserna av våra handlingar för framtida generationer och för miljön.

Det är också viktigt att involvera framtida generationer i beslutsprocessen och ge dem en röst i frågor som rör deras framtid. På så sätt kan vi göra vårt bästa för att ta hänsyn till deras perspektiv och intressen och säkerställa att vi lämnar en värld som är hållbar och rättvis för alla.


Hur kan vi globalt öka framtidskompetensen (”futures literacy”) för de som arbetar i kulturarvssektorn?

Att öka framtidskompetensen (“futures literacy”) för de som arbetar inom kulturarvssektorn är viktigt för att säkerställa att vi bevarar och förvaltar kulturarvet på ett hållbart och relevant sätt för framtida generationer. Här är några sätt som kan hjälpa till att öka framtidskompetensen inom kulturarvssektorn:

  • Uppmuntra till tvärvetenskapliga samarbeten: Ett sätt att öka framtidskompetensen inom kulturarvssektorn är att uppmuntra till samarbeten mellan kulturarvsorganisationer och andra branscher, såsom teknologi, miljö och sociala innovationer. Genom att samarbeta med experter inom andra områden kan kulturarvssektorn lära sig om nya teknologier, trender och innovationer som kan vara relevanta för framtiden.
  • Skapa forum för dialog och diskussion: Skapa forum där professionella inom kulturarvssektorn kan träffas och diskutera framtida trender och utmaningar. Dessa forum kan fungera som en plattform för att utbyta idéer, erfarenheter och insikter om hur man kan anpassa sig till framtida förändringar.
  • Utbilda personalen: En annan viktig faktor för att öka framtidskompetensen inom kulturarvssektorn är att utbilda personalen om framtidsinriktade verktyg, metoder och tekniker. Utbildning kan inkludera workshops, seminarier, onlinekurser och andra former av professionell utveckling.
  • Skapa en kultur av innovation och förändring: För att öka framtidskompetensen inom kulturarvssektorn är det också viktigt att skapa en kultur av innovation och förändring. Detta kan innebära att uppmuntra personalen att utforska nya idéer och tillvägagångssätt, att uppmuntra till experiment och att ta risker i arbetet.
  • Använd framtidsverktyg och metoder: Slutligen kan kulturarvsorganisationer använda framtidsverktyg och metoder som scenarioplanering, trendanalys och framtidsforskning för att förstå framtida trender och förbereda sig för framtida utmaningar.

Genom att ta en helhetsapproach som inkluderar tvärvetenskapliga samarbeten, utbildning, dialog och användning av framtidsverktyg och metoder, kan vi öka framtidskompetensen inom kulturarvssektorn och säkerställa att kulturarvet bevaras och förvaltas på ett hållbart och relevant sätt för framtida generationer.

Imag(in)ing the Future

Monday, March 13th, 2023

The members of the UNESCO Chair on Heritage Futures took part in a Visual Literacy Workshop on Imag(in)ing the Future
run by Vicky Karaiskou, UNESCO Chair on Visual Anticipation and Futures Literacy towards Visual Literacy based at the Open University of Cyprus (13 March 2023).Visual literacy workshops stem from the concession that all beliefs and stances are limiting. With an aim to open to new ideas, possibilities and approaches related to our personal or professional lives, the interactive and participatory VL workshops explore our perceptions and assumptions.

“Imag(in)ing the Future” workshop indicated how our visual representations speak to our emotional domains and, therefore, dictate our choices and walks of life.

 

Workshop on futures thinking

Wednesday, February 22nd, 2023

In a join effort of developing our picture book WOW! further, Pernilla Frid and Cornelius Holtorf held today an experimental workshop on futures thinking with the staff of the Dept of External Relations at Linnaeus University.

The 20 participants got engaged in various discussions, both in plenary and in groups, on how they relate to the future and what action towards (any aspect of) the future they would propose to take…

Kan vara en bild av 7 personer, personer som står och inomhus

Future consciousness in museums

Wednesday, January 11th, 2023

Nordisk Museologi published a paper by Anders Högberg, Gustav Wollentz, and Cornelius Holtorf on future consciousness in Swedish county museums.

Abstract
This study investigates how managers and employees at County Museums in Sweden think about, work with, and relate to the future in their daily practice. We examined which tools and routines the museums employ to work concretely with different future perspectives. The study is thus about those forms of future consciousness that exist in the museums. The results show that the future is implicitly present but often remains unarticulated in the work of the museum. The museums work with short future perspectives which are often linked to concrete tasks or development work. The future perspectives at the museums are largely locked in the present or in a near future. Concrete tools, skills and routines to develop future consciousness are lacking. However, the results show that there is great interest and willingness among Swedish County Museums to implement tools, skills, and routines for a more developed engagement with futures.

Available in open access! (Full paper in Swedish only)

Högberg, Anders, Gustav Wollentz, and Cornelius Holtorf (2022) Framtidsmedvetande på museer. Några svenska länsmuseer i fokus. Nordisk Museologi 34 (2), 5–22. 

Looking back at World Futures Day

Tuesday, December 13th, 2022

Cornelius Holtorf attended the proceedings of the first UNESCO World Futures Day at UNESCO Headquarters in Paris on 2 December 2022.

The full day programme featured a meet and great session for some 30 UNESCO Chairs and other foresight experts associated with the Futures Literacy Network at UNESCO, a panel chaired by Gabriela Ramos, Assistant Director-General for the Social and Human Sciences, and a reception, among others.

Among the highlights were the following quotes used during the day: 

“The Future is not the goal but only an excuse, a means, to think better for the world”, Gabriela Ramos, ADG for SSH

“We live for the future, that’s where the action is”, Patrick Noack, Director Dubai Future Foundation, UAE

“I do not want to foresee the future. I am concerned with taking care of the present.” “Be the change that you wish to see in the world”, Mahatma Gandhi, India

“Focus on it being a world worth saving rather than try saving the world”, Geci Karuri-Sebina, University of Witwatersrand, South Africa

 

 

World Futures Day 2 December 2022

Friday, December 2nd, 2022

Let the future begin today – the importance of futures literacy is highlighted on the new international day “World Futures Day”

Today, December 2, the international day “World Futures Day” is celebrated for the first time. The day has been instituted by UNESCO to draw attention to an area that is growing in importance – futures literacy. Read the interview with Cornelius Holtorf (In Swedish) at the website of the Swedish National Commission of UNESCO here

Follow us for FREE resources on enhancing futures thinking & futures literacy in the heritage sector.

@UnescoChairLNU
youtube.com/@HeritageFutures

UNESCO Chair Symposium

Thursday, November 24th, 2022

On 24 November, Anders Högberg, Professor of Archaeology and member of the UNESCO Chair on Heritage Futures, represented our Chair in a Global Symposium arranged by Ted Fuller at the UNESCO Chair on Responsible Foresight for Sustainable Development at University of Lincoln. The symposium was arranged ahead of UNESCO World Futures Day 2022.

Presentations were made by researchers from all over the world, dealing with aspects on social entrepreneurship, sustainability and futures literacy. It was interesting to see researchers from various academic disciplines can coming together to discuss future related topics.

Anders Högberg

Anders Högberg, Professor of Archaeology UNESCO Chair on Heritage Futures

Remembering the Past in the Future

Wednesday, November 23rd, 2022

Cornelius Holtorf attended the conference “Remembering the Past in the Future” arranged by the Expert Group on Awareness Preservation of the Nuclear Energy Agency at the OECD at the Tabloo Visitor Centre in Dessel, Belgium (22-24 November 2022).

He organised and chaired a session on “Conceptualising Remembrance Across Generations” which was attended by an audience of more than 60. His own paper was entitled “History or heritage? Understanding cultural processes over time”. Anders Högberg participated virtually in the session and presented on “Futures literacy – Why it matters to transmit information on high-level radioactive waste to future generations.” The session ended in a lively discussion on what exactly the message might be that the present needs to send to the future in relation to long-term memory of final repositories of nuclear waste.