UNESCO

Chair on Heritage Futures

Forskning, kunskap och museer i museilagens Sverige

2021-01-18

I The Journal Nordic Museology 2020:2 publicerade Anders Högberg tillsammans med Klas Grinell artikeln: Perspektiv: Lagstadgad kunskap. Om svensk museipolitik och forskning.

Vad betyder museilagens betoning av kunskapsuppbyggnad för museers forskning? Hur ser relationerna mellan forskning, kunskap och museer ut i museilagens Sverige? Artikeln redogör också för i vilket sammanhang museilagen tillkom.

The Journal Nordic Museology 2020:2

 

https://journals.uio.no/museolog/issue/view/721/295

Prof Anders Högberg UNESCO Chair on Heritage Futures

Professor Anders Högberg UNESCO Chair on Heritage Futures

Målarboken – Arkeologi idag finns nu i svensk version

2021-01-12

Målarboken Archeology Today som gavs ut förra året finns nu även i en svensk version. Den visar hur arkeologer arbetar idag med nya tillämpningar. Åsikter och idéer som uttrycks i denna målarbok är författarnas egna. De delas inte nödvändigtvis av UNESCO. Författare: Cornelius Holtorf (text) and Daniel Lindskog (illustrationer). Tack till Riksbanken Jubileumsfond för stöd.

För nedladdning http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1512695/FULLTEXT01.pdf

Den engelska versionen kan beställas som print eller laddas ner http://www.archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/displayProductDetail.asp?id={B75F45BA-A140-442F-ADCB-6568EAB2CC8C}

What is the point of time capsules?

2021-01-01

Jason Feifer recorded an interesting podcast on “How to Communicate With the Future” (45 min). Feifer is sceptical about time capsules and other such endeavours to send messages to the future. Among others, the podcast contains an interview with Jon Lomberg, designer of the Voyager Golden Record launched in 1977. 

Feifer argues that time capsules are not much good for what they purport to achieve and mostly a way of helping ourselves finding meaning and patterns in our own present. What we should do instead of constructing time capsules and other messages to the future is to build a better world today so that future generations do not need to receive any additional information because they already have what they need from us.