UNESCO

Chair on Heritage Futures

Om framtidens kulturarv

2017-10-20

Jag blev intervjuad på Västarvsbloggen och diskuterar bland annat historia, hållbarhet och High Chaparall… Hann Ljungberg ansvarade för intervjun och skrev senare att mina svar “ger perspektiv som vi vanligtvis inte brukar få in när vi frågar människor om vad natur- och kulturarv betyder för dem.”