Headerbild

Archive for October, 2017

Om framtidens kulturarv

Friday, October 20th, 2017

Jag blev intervjuad på Västarvsbloggen och diskuterar bland annat historia, hållbarhet och High Chaparall… Hann Ljungberg ansvarade för intervjun och skrev senare att mina svar “ger perspektiv som vi vanligtvis inte brukar få in när vi frågar människor om vad natur- och kulturarv betyder för dem.”