Barsebäcks berättelser och kärnavfall i framtiden

13:11 by Cornelius Holtorf

När Barsebäck rivs – vad händer då med historien och berättelsen om det svenska industriarvet? Och hur ska vi varna framtidens befolkning för det farliga kärnavfallet? Cornelius Holtorf m.fl. intervjuades av Morris Wikström för P1 Kultur.

Cornelius Holtorf
In 2017, Linnaeus University in Kalmar, Sweden, was awarded a UNESCO Chair on Heritage Futures. This is one of eight Chairs in Sweden, and the only one within the cultural sector. Cornelius Holtorf, holder of the UNESCO Chair, alongside his team, will continue to generate ideas through this forum.

Comments are closed.